11
Холбоо барих
Түгээмэл асуулт хариулт
Өргөдөл гомдол
Статистик
Лого татах
УЛСЫН НЭГДҮГЭЭР ТӨВ ЭМНЭЛГИЙН ХЭМЖЭЭНД “АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ХҮРЭЭНД 2022 ОНЫ ХАГАС ЖИЛД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

УЛСЫН НЭГДҮГЭЭР ТӨВ ЭМНЭЛГИЙН ХЭМЖЭЭНД “АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ХҮРЭЭНД 2022 ОНЫ ХАГАС ЖИЛД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

УЛСЫН НЭГДҮГЭЭР ТӨВ ЭМНЭЛГИЙН ХЭМЖЭЭНД “АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ХҮРЭЭНД 2022 ОНЫ ХАГАС ЖИЛД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАНГ ДООРХИ ЛИНКЭЭР ОРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

https://docs.google.com/document/d/1HHbENL4fe2D1SBGVfh2TezOuUhKpLRfx/edit?usp=sharing&ouid=109434425383264902985&rtpof=true&sd=true