Хууль тогтоомж
Холбоо барих
Түгээмэл асуулт хариулт
Өргөдөл гомдол
Статистик
Лого татах
Ж.Хандармаа

Улсын Нэгдүгээр Төв Эмнэлэг

Ж.Хандармаа

Их эмч

Боловсрол:

  • 10 жилийн сургууль (Говь-Алтайаймаг ) 1968-1978 он
  • АУДэС-д Стоматолог 1978-1983 он
  • АУИС –д магистр 1998 он

Мэргэжилдээшлүүлэх :

  • АУИС –д Нүүрамныэмчилгээ 1996 он 3 сар
  • АУИС –д Нүүрамнысогогзасал 1998 он 3 сар
  • АУИС –д Н.А.С – т.д.с 2000 он 2 сар
  • АУИС –д Н.А.С – т.д.с 2001 он 2 сар
  • АУИС –д Н.А.С – т.д.с 2002 он 2 сар

Ажлыннамтар :

  • Г.А.А –н нэгдсэнэмнэлэгтихэмч 1983-1986 он
  • УКТЭ –н шүдэмчилгээнийтасагтихэмч 1986 оноосодоогхүртэл