Хууль тогтоомж
Холбоо барих
Түгээмэл асуулт хариулт
Өргөдөл гомдол
Статистик
Лого татах
Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар аюулгүй байдлын алба

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар аюулгүй байдлын алба

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний алба нь дараах бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

  • Албаны дарга-1

  • Мэс заслын анагаах ухааны салбар хариуцсан чанарын менежер-1

  • Дотрын анагаах ухааны салбар хариуцсан чанарын менежер-1

  • Аюулгүй байдал, эрсдэл хариуцсан менежер-1

  • Чанарын мэдээллийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн-1

Эмнэлийн тусламж үйлчилгээ, чанар аюулгүй байдлын алба нь Эрүүл мэндийн тухай хууль, Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжийг үйл ажиллагаандаа мөрдөж тусламж үйлчилгээний чанарын удирдлагын тогтолцоонд нийцүүлэн чанарыг тасралтгүй сайжруулах, үйл ажиллагааг зохион байгуулах, чанар, эрсдэл, үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдалд хяналт тавих, дэмжих туслах, арга зүйн зөвлөгөө өгөх, зохицуулах үүрэг бүхий нэгж юм.