Хууль тогтоомж
Холбоо барих
Түгээмэл асуулт хариулт
Өргөдөл гомдол
Статистик
Лого татах
Эмнэлзүйн эмгэг судлалын нэгдсэн лаборатори

Эмнэлзүйн эмгэг судлалын нэгдсэн лаборатори

УЛСЫН НЭГДҮГЭЭР ТӨВ ЭМНЭЛГИЙН ЭМНЭЛЗҮЙН ЭМГЭГ СУДЛАЛЫН НЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИ (ЭЭСНЛ)

1936 онд үүсгэн байгуулагдсан цагаас хойш хүн ардын эрүүлийг хамгаалах үйлсэд тасралтгүй тусламж, үйлчилгээ үзүүлсээр ирсэн. ЭЭСНЛ нь гематологи, клиник хими, биохими, иммунологи, иммуногематолги, микробиологи, эд нийцэл молекул генетик, болон гистологи гэсэн долоон үндсэн хэсэгтэй тэргүүлэх зэргийн зургаа нийт 10 эмнэлзүйн эмгэг судлаач эмч, тэргүүлэх зэрэгтэй долоо, ахлах зэрэгтэй дөрөв лаборант бүхий 26 лабораторийн техникч нийт 39 ажилтан албан хаагчтай үйл ажиллагаа явуулдаг. Лабораторийн хэсэг тус бүрд холбогдох шинжилгээнүүдийг сүүлийн үеийн технологи, тоног төхөөрөмж ашиглан гүйцэтгэн, өвчин эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх, оношлох, хянахад эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдтэй нягт хамтран ажилладаг.

MNS ISO 15189:2015 НЭВТРҮҮЛЭН АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

ЭЭСНЛ-ийн хамт олон MNS ISO 15189:2015 ”Эрүүл мэндийн лаборатори Чанар болон чадавхид тавих шаардлага” олон улсын стандартыг нэвтрүүлэн “ML04 2016.10.21-2018.10.21”, “ML04 2019.04.30-2021.10.21”, “ML04 2021.12.31-2025.12.30” итгэмжлэлийн гэрчилгээг гурван удаа авсан ба стандартыг өдөр тутмын үйл ажиллагааны мөрдлөг болгон ажиллаж байна.

ЭЭСНЛ-ИЙН СУРГАЛТ.

ЭЭСНЛ 2000 оноос эмнэлзүйн эмгэг судлаач эмч бэлтгэх үндсэн мэргэжлийн сургалтыг явуулж эхэлсэн ба 22 жилийн хугацаанд нийт 101 эмнэлзүйн эмгэг судлаач эмчийг бэлтгэн төгсгөсөн байна. Мөн лабораторийн техникчийн олгох сургалтын явуулдаг ба 2019-2023 оны хугацаанд бичил амь, клиник биохими судлал, иммунологийн чиглэлийн нийт 92 суралцагчийг төгсгөсөн байна.