Хууль тогтоомж
Холбоо барих
Түгээмэл асуулт хариулт
Өргөдөл гомдол
Статистик
Лого татах
Техникийн алба

Техникийн алба

1969 онд анх 240 ортой больниц ашиглалтанд орохтой холбогдуулан инженер техникийн хэсэг нэртэй байгуулагдаж байсан. Инженер техникийн тасаг нь

  • Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн хэсэг
  • Дулааны сантехникийн хэсэг
  • Цахилгааны хэсэг
  • Цахилгаан шатны хэсэг
  • Угаалгын хэсэг
  • Салхивч ба хөргөгчийн хэсэг
  • Холбооны хэсэг гэсэн нийт 7 хэсгээс бүрддэг байсан.

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн хэсэгт инженер Навчаа, Нандинчимэг, рентген техникч О.Лодоншарав, электрон техникч Баарай, ариутгах аппаратын техникч Уул гэсэн бүрэлдэхүүнтэй 3 сая төгрөгний 776 ширхэг оношлогоо, эмчилгээний аппаратын хэвийн үйл ажиллагааг хангаж, засвар үйлчилээг хариуцан ажилладаг байсан.

2007 оны 10 сараас төрөлжин хөгжиж, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженерүүдээс бүрдсэн “Эмнэлгийн техникийн алба”-ыг байгуулсан юм. “Эмнэлгийн техникийн алба” нь МУ-ын хэмжээний анхны эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженерүүдээс бүрдсэн алба юм. Энэхүү алба нь 2020 оноос эхлэн “Техникийн алба” нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Техникийн албаны бүрэлдэхүүн:

Албаны дарга, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер – 8, техникч-2, хүчилтөрөгчийн ажилтан -4 гэсэн нийт 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна

Техникийн алба нь эмнэлгийн хэмжээнд ашиглагдаж буй эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг хэвийн, найдвартай ажиллагаагаар хангах болон оношилгоо, эмчилгээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангахтай холбогдсон ажлыг хийж гүйцэтгэж байна.