Статистик
Өргөдөл гомдол
Талархал
Холбоо барих
Хууль тогтоомж
Сайтын хандалт
Нээлттэй ажлын байр

Нээлттэй ажлын байр

Гүйцэтгэх үүрэг:

 1. Дотоод шүүрэл, булчирхайн эмгэг судлалын төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх
 2. Яаралтай тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх

Тавигдах шаардлага:

 • Анагаах ухааны их дээд сургуулийг хүний их эмч мэргэжлээр төгссөн байх
 • Эмчлэх эрхийн зөвшөөрөлтэй (лицензтэй) байх
 • Дотрын эмчийн мэргэшүүлэх (резидентур болон төрөлжсөн) сургалтыг төгссөн байх
 • 5-аас дээш жил ажилласан ажлын туршлагатай байх

Манай эмнэлгийн давуу тал:

 • Ажлын байран дээр тасралтгүй сургаж, хөгжүүлнэ
 • Мэдлэг, мэргэжлээ дээшлүүлэх, төрөлжсөн нарийн мэргэжлээр мэргэшихэд дэмжлэг үзүүлж ажиллана.
 • Хэлний болон мэргэжлийн шалгалтад тэнцвэл мэргэжлийн чиглэлээр олон улсад урт болон богино хугацааны тэтгэлэгтэй сургалтад хамруулна

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг- 2%/
 • Төгссөн их, дээд сургуулийн дипломын хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Эмчлэх эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Мэргэшүүлэх болон дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Захиргааны 5 давхарт Хүний нөөц, хөгжлийн албанд 2020.05.13-ны өдрийг дуустал хугацаанд хүлээн авна. Утас: 77111017

Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна. Үүнд:

 1. Мэргэжлийн чиглэлээр ур чадварын шалгалт
 2. Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА

2020.05.07

Тавигдах шаардлага:

 • Сувилагч мэргэжлээр анагаах ухааны их, дээд сургууль төгссөн
 • Сувилах эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээтэй
 • Харилцаа, хандлагатай
 • Компьютерийн хэрэглээний мэдлэгтэй

Таны давуу тал:

 • Төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн сувилагчаар ажиллаж, дадлагажсан
 • Олгох, дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан
 • Хэлний мэдлэг дундаас дээш түвшиний мэдлэгтэй
 • Спорт, урлагын авъяастай бол давуу тал болно.

Манай эмнэлгийн давуу тал:

 • Шууд үндсэн цалинд орж ажиллана
 • Улсын хэмжээнд ажилладаг нарийн мэргэжлээр мэргэших
 • Эрхтэн шилжүүлэн суулгах чиглэлээр мэргэших
 • Гадаад сургалтанд хамрагдах
 • Мэдлэг, мэргэжлээ дээшлүүлэх, төрөлжсөн нарийн мэргэжлээр мэргэшихэд дэмжиж ажиллана.

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг- 2%/
 • Төгссөн их, дээд сургуулийн дипломын хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Сувилах эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар/Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Мэргэжил олгох болон дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг A блокын 2 давхарт Сувилахуй эрхэлсэн
албанд 2020.04.30 хүртэл хүлээн авна. Утас: 88836982, 77111066

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА
СУВИЛАХУЙ ЭРХЭЛСЭН АЛБА

2020.04.20

Гүйцэтгэх үүрэг:

1. Яаралтай тусламжийн үндсэн мэргэжлийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх

2. Амь тэнссэн үеийн үйлчилгээг үзүүлэх

Тавигдах шаардлага:

 • Анагаах ухааны их дээд сургуулийг хүний их эмч мэргэжлээр төгссөн
 • Эмчлэх эрхийн зөвшөөрөлтэй (лицензтэй)
 • Яаралтай тусламжийн үндсэн эмчийн мэргэшүүлэх (резидентур) сургалтыг төгссөн
 • 1-ээс дээш жил ажилласан ажлын туршлагатай байх

Манай эмнэлгийн давуу тал:

 • Ажлын байран дээр тасралтгүй сургаж, хөгжүүлнэ
 • Мэдлэг, мэргэжлээ дээшлүүлэх, төрөлжсөн нарийн мэргэжлээр мэргэшихэд дэмжлэг үзүүлж ажиллана.
 • Хэлний болон мэргэжлийн шалгалтад тэнцвэл мэргэжлийн чиглэлээр олон улсад урт болон богино хугацааны тэтгэлэгтэй сургалтад хамруулна

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг- 2%/
 • Төгссөн их, дээд сургуулийн дипломын хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Эмчлэх эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Мэргэшүүлэх болон дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Захиргааны 5 давхарт Хүний нөөц, хөгжлийн албанд 2020.03.30-ны өдрийг дуустал хугацаанд хүлээн авна. Утас: 77111017

Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна. Үүнд:

 1. Мэргэжлийн чиглэлээр ур чадварын шалгалт
 2. Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА

2020.03.25

“ХҮН ЧАНАРЫГ АЖИЛД АВЧ, УР ЧАДВАРЫГ ЭЗЭМШҮҮЛНЭ”

Гүйцэтгэх үүрэг:

1. Эрчимт эмчилгээний төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх

2. Яаралтай тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх

Тавигдах шаардлага:

 • Анагаах ухааны их дээд сургуулийг хүний их эмч мэргэжлээр төгссөн
 • Эмчлэх эрхийн зөвшөөрөлтэй (лицензтэй)
 • Эрчимт эмчилгээний эмчийн мэргэшүүлэх (резидентур болон төрөлжсөн) сургалтыг төгссөн
 • Эрчимт эмчилгээний эмчийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтыг төгссөн
 • 5-аас дээш жил ажилласан ажлын туршлагатай байх

Манай эмнэлгийн давуу тал:

 • Ажлын байран дээр тасралтгүй сургаж, хөгжүүлнэ
 • Мэдлэг, мэргэжлээ дээшлүүлэх, төрөлжсөн нарийн мэргэжлээр мэргэшихэд дэмжлэг үзүүлж ажиллана.
 • Хэлний болон мэргэжлийн шалгалтад тэнцвэл мэргэжлийн чиглэлээр олон улсад урт болон богино хугацааны тэтгэлэгтэй сургалтад хамруулна

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг- 2%/
 • Төгссөн их, дээд сургуулийн дипломын хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Эмчлэх эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Мэргэшүүлэх болон дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Захиргааны 5 давхарт Хүний нөөц, хөгжлийн албанд 2020.03.19-ний өдрийг дуустал хугацаанд хүлээн авна. Утас: 77111017

Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна. Үүнд:

 1. Мэргэжлийн чиглэлээр ур чадварын шалгалт
 2. Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА

2020.03.13

Гүйцэтгэх үндсэн чиг үүрэг:

 • Байгууллагын эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилтийн нэхэмжлэлийн асуудал, өвчний түүх нээх, хаах, төлбөр хураах

Тавигдах шаардлага:

 • Анагаахын чиглэлийн их дээд сургууль төгссөн байх
 • Эрүүл мэндийн салбарт 3-аас дээш жил ажилласан байх
 • Хариуцсан ажлаа чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэх, богино хугацаанд ачаалалтай ажиллах чадвартай байх
 • Эерэг харилцаа хандлагатай, багаар ажиллах, зохион байгуулах чадвартай байх
 • Компьютерын хэрэглээний програмыг бүрэн эзэмшсэн байх
 • Сувилагч мэргэжилтэй бол давуу тал болно

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг- 1%/
 • Төгссөн их, дээд сургуулийн дипломын хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Эрдмийн болон мэргэжлийн зэрэг хамгаалсан бол үнэмлэхний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Хүний нөөц, хөгжлийн албанд
2020.03.02-ны өдрийг дуустал хүлээн авна. Утас: 77111017

Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна. Үүнд:

 • Баримт бичгийн шалгаруулалт
 • Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА

2020.02.19

Гүйцэтгэх үндсэн чиг үүрэг:

 • Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг жигд хүртээмжтэй хангахад чанарын хяналт тавьж ажиллах
 • Чанар сайжруулах арга хэрэгслийг нэвтрүүлэх,чанарын баталгаажуулалтыг хангаж ажиллах
 • Тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, дэвшилтэт санаа санаачлагыг дэмжих, нэвтрүүлэх

Тавигдах шаардлага:

 • Анагаах ухааны боловсрол олгох их, дээд сургуулийг бакалавр зэрэгтэй төгссөн
 • Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил ажилласан байх
 • Эмнэлзүйн мэргэшсэн эмч (мэс заслын)
 • Эрүүл мэндийн чанарын удирдлагын чиглэлээр сургалтанд хамрагдсан
 • Баримт бичиг, тушаал шийдвэр, тайлан, төлөвлөгөө боловсруулах чадвар эзэмшсэн байх
 • Хариуцсан ажлаа чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэх, богино хугацаанд ачаалалтай ажиллах чадвартай байх
 • Эерэг харилцаа хандлагатай, багаар ажиллах, зохион байгуулах чадвартай байх
 • Компьютерийн хэрэглээний програмыг бүрэн эзэмшсэн байх
 • Ёс зүйн тохиолдол, зөрчил гаргаж байгаагүй

Бүрдүүлэхматериал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг- 1%/
 • Төгссөн их, дээд сургуулийн дипломын хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Эмчлэх эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Эрдмийн болон мэргэжлийн зэргийн үнэмлэхний хуулбар /Нотариатаарбаталгаажуулах/
 • Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Хүний нөөц, хөгжлийн албанд
2020.03.02-ны өдрийг дуустал хүлээн авна.Утас: 77111017

Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна.Үүнд:

 • Баримт бичгийн шалгаруулалт
 • Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА

2020.02.19

Гүйцэтгэх үндсэн чиг үүрэг:

 1. Үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлыг үнэлэх
 2. Эрсдлийг үнэлэх, эрэмбэлэх, хариу арга хэмжээг зохион байгуулах
 3. Тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, дэвшилтэт санаа санаачлагыг дэмжих

Тавигдах шаардлага:

 1. Анагаахын чиглэлийн их дээд сургууль төгссөн байх
 2. Эрүүл мэндийн салбарт 3-аас доошгүй жил ажилласан байх
 3. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдал, эрсдлийн удирдлагын чиглэлээр 1-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай байх
 4. Баримт бичиг, тушаал шийдвэр, тайлан, төлөвлөгөө боловсруулах чадвар эзэмшсэн байх
 5. Хариуцсан ажлаа чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэх, богино хугацаанд ачаалалтай ажиллах чадвартай байх
 6. Эерэг харилцаа хандлагатай, багаар ажиллах, зохион байгуулах чадвартай байх
 7. Компьютерийн хэрэглээний програмыг бүрэн эзэмшсэн байх
 8. Ёс зүйн тохиолдол, зөрчил гаргаж байгаагүй байх

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг-1%/
 • Төгссөн их, дээд сургуулийн дипломын хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Эмчлэх эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Эрдмийн болон мэргэжлийн зэргийн үнэмлэхний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг 2020.02.18-ны өдрийг дуустал
хугацаанд эмнэлгийн Захиргаа, Хүний нөөц, хөгжлийн алба (504 тоот өрөө)-нд хүлээн
авна.Утас: 77111017

Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна. Үүнд:

 1. Баримт бичгийн шалгаруулалт
 2. Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА

2020.02.12

Гүйцэтгэх үндсэн чиг үүрэг:

 1. Байгууллагын хэмжээний бодлогын баримт бичгүүдийг боловсруулах, батлуулах, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, арга зүйн удирдлагаар хангах, үнэлэх, тайлагнах, байгууллагыг тавьсан зорилтдоо бүрэн хүрэх нөхцөлийг бүрдүүлэх

Тавигдах шаардлага:

 1. Анагаахын чиглэлийн их дээд сургууль төгссөн байх
 2. Эрүүл мэндийн салбарт 8-аас дээш жил ажилласан байх
 3. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний чиглэлээр 3-аас дээш жил ажилласан туршлагатай байх
 4. Мэргэжлийн чиглэлээр ахлах ба түүнээс дээш зэрэгтэй байх
 5. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний чиглэлээр гадаад, дотоодын урт богино хугацааны сургалтад хамрагдсан байх
 6. Баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх, үнэлэлт, дүгнэлт, заавар, зөвлөмж өгөх чадвартай байх
 7. Баримт бичиг, тушаал шийдвэр, тайлан, төлөвлөгөө боловсруулах чадвар эзэмшсэн байх
 8. Хариуцсан ажлаа чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэх, богино хугацаанд ачаалалтай ажиллах чадвартай байх
 9. Эерэг харилцаа хандлагатай, багаар ажиллах, зохион байгуулах чадвартай байх
 10. Компьютерын хэрэглээний програмыг бүрэн эзэмшсэн байх
 11. Хүний нөөцийн менежмент, статистик, мониторинг, үнэлгээний арга зүйгээр мэргэшсэн бол давуу тал болно.

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг- 1%/
 • Төгссөн их, дээд сургуулийн дипломын хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Эмчлэх эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар/Нотариатаар баталгаажуулах
 • Эрдмийн болон мэргэжлийн зэргийн үнэмлэхний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Хүний нөөц, хөгжлийн албанд
2020.01.17-ны өдрийг дуустал хүлээн авна. Утас: 77111017

Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна. Үүнд:

 1. Баримт бичгийн шалгаруулалт
 2. Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА

2020.01.13

Гүйцэтгэх үүрэг:

 1. Бөөрний эмгэгийн төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэХ
 2. Яаралтай тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх

Тавигдах шаардлага:

 • Анагаах ухааны их дээд сургуулийг хүний их эмч мэргэжлээр төгссөн
 • Эмчлэх эрхийн зөвшөөрөлтэй (лицензтэй)
 • Бөөрний эмчийн мэргэшүүлэх (резидентур болон төрөлжсөн) сургалтыг төгссөн
 • Бөөрний эмчийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтыг төгссөн

Манай эмнэлгийн давуу тал:

 • Ажлын байран дээр тасралтгүй сургаж, хөгжүүлнэ
 • Мэдлэг, мэргэжлээ дээшлүүлэх, төрөлжсөн нарийн мэргэжлээр мэргэшихэд дэмжлэг үзүүлж ажиллана.
 • Хэлний болон мэргэжлийн шалгалтад тэнцвэл мэргэжлийн чиглэлээр олон улсад урт болон богино хугацааны тэтгэлэгтэй сургалтад хамруулна

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг- 2%/
 • Төгссөн их, дээд сургуулийн дипломын хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Эмчлэх эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Мэргэшүүлэх болон дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Захиргааны 5 давхарт Хүний нөөц, хөгжлийн албанд 2019.12.06-ны өдрийг дуустал хугацаанд хүлээн авна. Утас: 77111017

Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна. Үүнд:

 1. Мэргэжлийн чиглэлээр ур чадварын шалгалт
 2. Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА

2018.11.29

Гүйцэтгэх үндсэн чиг үүрэг:

 1. Уушигны төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх
 2. Яаралтай тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх
 3. Тасгийн өдөр тутмын болон эмчийн, сувилахуйн, үйлчилгээний багуудыг удирдан зохион байгуулах, манлайлах
 4. Эрдэм шинжилгээ, сургалтын үйл ажиллагааг эрхлэх, хяналт тавих, тайлагнах
 5. Эрүүл мэндийн салбарын бусад шатлалын эмнэлгүүдийн эмч, мэргэжилтнүүдэд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, сургалт зохион байгуулах

Тавигдах шаардлага:

 1. Анагаах ухааны их дээд сургуулийг хүний их эмчийн мэргэжлээр төгссөн байх
 2. Уушигны эмгэг судлаач эмчийн төрөлжсөн мэргэжил эзэмшсэн байх
 3. Эмчлэх эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй байх
 4. Төрөлжсөн мэргэжлийн чиглэлээр 10-аас доошгүй жил ажилласан ажлын дадлага туршлагатай байх
 5. Дотрын мэргэжлийн ахлах ба түүнээс дээш зэрэгтэй
 6. Уушигны үйл оношийн болон дүрслэлийн шинжилгээг хийх, хөрвөж ажиллах чадвартай байх
 7. Мэргэжлийн чиглэлээр АУ-ны магистр зэрэг хамгаалсан байх
 8. 1-2 гадаад хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй байх
 9. Эерэг харилцаа хандлагатай, багаар ажиллах чадвартай
 10. Хамт олныг манлайлах, удирдан зохион байгуулах авьяастай

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг- 1%/
 • Төгссөн их, дээд сургуулийн дипломын хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Эмчлэх эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар/Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Эрдмийн болон мэргэжлийн зэргийн үнэмлэхний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Хүний нөөц, хөгжлийн албанд
2019.11.11-ийг дуустал хүлээн авна. Утас: 77111017

Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна. Үүнд:

 1. Баримт бичгийн шалгаруулалт
 2. Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА

2019.11.11

Гүйцэтгэх үндсэн чиг үүрэг:

 1. Албаны үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, манлайлах;
 2. Эрдэм шинжилгээ, тандалт судалгааны ажлыг хийх, хяналт тавих, тайлагнах;
 3. Эмийн зохистой хэрэглээ, эмнэлгийн хоол шим тэжээлийн менежментийг боловсронгуй болгох ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих, тайлагнах;
 4. Эмнэлгээс шалтгаалах халдвараас сэргийлэх, тандалт судалгааг хийх, хариу арга хэмжээг авах;
 5. Олон нийтэд чиглэсэн, өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх, эрүүл мэндийн боловсрол олгох, эрүүл зан үйлийг төлөвшүүлэх үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах;
 6. Эрүүл мэндийн салбарын бусад шатлалын эмнэлгүүдийн эмч, мэргэжилтнүүдэд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, сургалт зохион байгуулах;

Тавигдах шаардлага:

 1. Анагаах ухааны их дээд сургуулийг хүний их эмч болон нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлийн мэргэжлээр төгссөн байх
 2. Эмчлэх эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй байх
 3. Мэргэжлийн чиглэлээр 8-аас доошгүй жил ажилласан ажлын дадлага туршлагатай байх
 4. АУ-ны болон НЭМ-ийн магистр зэрэг хамгаалсан байх
 5. 1-2 гадаад хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй байх
 6. Эерэг харилцаа хандлагатай, багаар ажиллах чадвартай
 7. Хамт олныг манлайлах, удирдан зохион байгуулах авьяастай

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг- 1%/
 • Төгссөн их, дээд сургуулийн дипломын хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Эмчлэх эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Эрдмийн болон мэргэжлийн зэргийн үнэмлэхний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Хүний нөөц, хөгжлийн албанд
2019.11.11-ийг дуустал хүлээн авна. Утас: 77111017

Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна. Үүнд:

 • Баримт бичгийн шалгаруулалт
 • Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА

2019.11.04

Гүйцэтгэх үндсэн чиг үүрэг:

 1. Дүрс оношлогооны төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх
 2. Яаралтай тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх
 3. Тасгийн өдөр тутмын болон эмчийн, сувилахуйн, үйлчилгээний багуудыг удирдан зохион байгуулах, манлайлах
 4. Эрдэм шинжилгээ, сургалтын үйл ажиллагааг эрхлэх, хяналт тавих, тайлагнах
 5. Эрүүл мэндийн салбарын бусад шатлалын эмнэлгүүдийн эмч, мэргэжилтнүүдэд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, сургалт зохион байгуулах

Тавигдах шаардлага:

 1. Анагаах ухааны их дээд сургуулийг хүний их эмчийн мэргэжлээр төгссөн байх
 2. Дүрс оношлогооны эмчийн төрөлжсөн мэргэжил эзэмшсэн байх
 3. Эмчлэх эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй байх
 4. Төрөлжсөн мэргэжлийн чиглэлээр 8-аас доошгүй жил ажилласан ажлын дадлага туршлагатай байх
 5. Мэргэжлийн ахлах ба түүнээс дээш зэрэгтэй
 6. Мэргэжлийн чиглэлээр АУ-ны докторын зэрэг хамгаалсан байх
 7. 1-2 гадаад хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй байх
 8. Эерэг харилцаа хандлагатай, багаар ажиллах чадвартай
 9. Хамт олныг манлайлах, удирдан зохион байгуулах авьяастай

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг- 1%/
 • Төгссөн их, дээд сургуулийн дипломын хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Эмчлэх эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Эрдмийн болон мэргэжлийн зэргийн үнэмлэхний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Хүний нөөц, хөгжлийн албанд
2019.11.11-ийг дуустал хүлээн авна. Утас: 77111017

Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна. Үүнд:

 1. Баримт бичгийн шалгаруулалт
 2. Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА

2019.11.04

Гүйцэтгэх үндсэн чиг үүрэг:

 • Зүрх судасны төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх
 • Яаралтай тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх
 • Тасгийн өдөр тутмын болон эмчийн, сувилахуйн, үйлчилгээний багуудыг удирдан зохионбайгуулах, манлайлах
 • Эрдэм шинжилгээ, сургалтын үйл ажиллагааг эрхлэх, хяналт тавих, тайлагнах
 • Эрүүл мэндийн салбарын бусад шатлалын эмнэлгүүдийн эмч, мэргэжилтнүүдэд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, сургалт зохион байгуулах

Тавигдах шаардлага:

 • Анагаах ухааны их дээд сургуулийг хүний их эмчийн мэргэжлээр төгссөн байх
 • Зүрхний эмгэг судлаач эмчийн төрөлжсөн мэргэжил эзэмшсэн байх
 • Эмчлэх эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй байх
 • Төрөлжсөн мэргэжлийн чиглэлээр 10-аас доошгүй жил ажилласан ажлын дадлага туршлагатай байх
 • Дотрын мэргэжлийн ахлах ба түүнээс дээш зэрэгтэй
 • Зүрхний үйл оношийн болон дүрслэлийн шинжилгээг хийх, хөрвөж ажиллах чадвартай байх
 • Мэргэжлийн чиглэлээр АУ-ны докторын зэрэг хамгаалсан байх
 • 1-2 гадаад хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй байх
 • Эерэг харилцаа хандлагатай, багаар ажиллах чадвартай
 • Хамт олныг манлайлах, удирдан зохион байгуулах авьяастай

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг- 1%/
 • Төгссөн их, дээд сургуулийн дипломын хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Эмчлэх эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Эрдмийн болон мэргэжлийн зэргийн үнэмлэхний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Хүний нөөц, хөгжлийн албанд
2019.10.30-ыг дуустал хүлээн авна. Утас: 77111017

Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна. Үүнд:
1. Баримт бичгийн шалгаруулалт
2. Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА

2019.10.24

Дүрс оношлогооны төвийн эмчийн ажлын байранд урьж байна. /эмчийн
жирэмсний, амаржсаны, хүүхэд асрах чөлөөний хугацаанд/
Тавигдах шаардлага:

 • Анагаах ухааны их дээд сургуулийг хүний их эмч мэргэжлээр төгссөн
 • Эмчлэх эрхийн зөвшөөрөлтэй (лицензтэй)
 • Дүрс оношлогооны эмчийн мэргэшүүлэх (резидентур болон төрөлжсөн) сургалтыг төгссөн
 • Дүрс оношлогооны эмчийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтыг төгссөн

Манай эмнэлгийн давуу тал:

 • Ажлын байран дээр тасралтгүй сургаж, хөгжүүлнэ
 • Мэдлэг, мэргэжлээ дээшлүүлэх, төрөлжсөн нарийн мэргэжлээр мэргэшихэд дэмжлэг үзүүлж ажиллана.
 • Хэлний болон мэргэжлийн шалгалтад тэнцвэл мэргэжлийн чиглэлээр олон улсад урт болон богино хугацааны тэтгэлэгтэй сургалтад хамруулна

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг- 2%/
 • Төгссөн их, дээд сургуулийн дипломын хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Эмчлэх эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Мэргэшүүлэх болон дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Захиргааны 5 давхарт Хүний
нөөц, хөгжлийн албанд 2019.10.28-ны өдрийг дуустал хугацаанд хүлээн авна. Утас: 77111017
Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна. Үүнд:
1. Мэргэжлийн чиглэлээр ур чадварын шалгалт
2. Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА

2019.10.22

Гүйцэтгэх үндсэн чиг үүрэг

 • Төгсөлтийн өмнөх болон төгсөлтийн дараах сургалтыг зохион байгуулах, мэргэжил аргазүйгээр хангах, сургалтын чанарт хяналт тавих, баталгаажилт
 • Багц цагийн сургалтын зохион байгуулалт, эрх олголт, тайлан бүрдүүлэлт
 • Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын зохион байгуулалт, мэргэжил аргазүйгээр хангах, гүйцэтгэл

Тавигдах шаардлага:

 • Анагаах ухааны их дээд сургуулийг хүний их эмч мэргэжлээр төгссөн
 • Эмчлэх эрхийн зөвшөөрөлтэй
 • Мэргэжлийн хэвлэл ашиглах гадаад хэлтэй байх
 • Ажлын дадлага, туршлагатай байх
 • Багаар ажиллах, баг удирдах чадвартай байх
 • Эерэг харилцаа хандлагатай байх
 • Сурган заах аргазүйн чиглэлээр сургалтад хамрагдсан байх

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг- 1%/
 • Төгссөн их, дээд сургуулийн дипломын хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Эмчлэх эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Мэргэжил олгох болон дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Хүний нөөц, хөгжлийн албанд 2019.09.10 хүртэл хүлээн авна.

Утас:77111017


Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна. Үүнд:
1. Баримт бичгийн шалгаруулалт
2. Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА

2019.09.05

Тавигдах шаардлага:

 • Рентген техникч мэргэжлээр анагаах ухааны их, дээд сургууль төгссөн
 • Эерэг харилцаа, хандлагатай байх
 • Цахим орчинд ажиллах чадамжтай байх

Манай эмнэлгийн давуу тал:

 • Ажлын байр, албан тушаалын шатлалын дагуу үндсэн цалинг шууд олгоно
 • Ажлын байран дээр тасралтгүй сургаж, хөгжүүлнэ
 • Мэргэжлийн болон хэлний түвшин хүрвэл эрхтэн шилжүүлэн суулгах чиглэлээр гадаад улсад сургалтанд хамруулна
 • Улсын хэмжээнд лавлагаа тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг тасаг, нэгжид нарийн мэргэжлээр мэргэших боломжийг олгоно
 • Мэдлэг, мэргэжлээ дээшлүүлэх, төрөлжсөн нарийн мэргэжлээр мэргэшихэд дэмжлэг үзүүлж ажиллана.

Таны давуу тал:

 • Төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн гэрчилгээ ,үнэмлэхтэй байх
 • Хэлний мэдлэг дундаас дээш түвшиний мэдлэгтэй
 • Спорт, урлагын авъяастай бол давуу тал болно.

Бүрдүүлэхматериал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг- 1%/
 • Төгссөн их,дээд сургуулийн дипломын хуулбар/Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Дипломын хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Мэргэшүүлсэн сургалтанд хамрагдсан бол гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Хүний нөөц, хөгжлийн алба
болон Сувилахуй эрхэлсэн албанд 2019.09.15 хүртэл хүлээн авна. Утас:77111066, 77111017

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА
СУВИЛАХУЙ ЭРХЭЛСЭН АЛБА 2019.08.27

Тавигдах шаардлага:

 • Уламжлалт анагаах ухааны сувилагч мэргэжлээр анагаах ухааны их, дээд сургууль төгссөн
 • Сувилах эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээтэй
 • Эерэг харилцаа, хандлагатай
 • Компьютерийн хэрэглээний мэдлэгтэй

Манай эмнэлгийн давуу тал:

 • Ажлын байр, албан тушаалын шатлалын дагуу үндсэн цалинг шууд олгоно
 • Ажлын байран дээр тасралтгүй сургаж, хөгжүүлнэ
 • Мэдлэг, мэргэжлээ дээшлүүлэх, төрөлжсөн нарийн мэргэжлээр мэргэшихэд дэмжлэг үзүүлж ажиллана.

Таны давуу тал:

 • Төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн сувилагчаар ажиллаж, дадлагажсан
 • Олгох, дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан
 • Хэлний мэдлэг дундаас дээш түвшиний мэдлэгтэй
 • Спорт, урлагын авъяастай бол давуу тал болно.

Бүрдүүлэхматериал:

 • Төрийналбанхаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг- 1%/
 • Төгссөних,дээдсургуулийндипломынхуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Сувилах эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Мэргэжил олгох болон дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил хүссэн өргөдөл

ДээрхшаардлагыгбүрэнхангасанматериалыгУНТЭ-ийн Сувилахуй эрхэлсэн албанд
2019.09.07 хүртэл хүлээн авна. Утас:77101066
Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна. Үүнд:
1. Мэргэжлийн чиглэлээр ур чадварын шалгалт
2. Англи хэл, компьютерийн мэдлэг үнэлэх тестийн шалгалт
3. Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА
СУВИЛАХУЙ ЭРХЭЛСЭН АЛБА

2018.08.27

Тавигдах шаардлага:

 • 25-32 насны эрэгтэй
 • Ачаалал даах чадвартай
 • Эерэг харилцаа, хандлагатай

Манай эмнэлгийн давуу тал:

 • Ажлын байр, албан тушаалын шатлалын дагуу үндсэн цалинг шууд олгоно
 • Ажлын байран дээр тасралтгүй сургаж, хөгжүүлнэ
 • 94 жилийн түүхтэй Монгол Улсын ууган анхдагч эмнэлгийн хамт олон дунд ажиллана

Таны давуу тал:

 • Спорт, урлагийн авъяастай бол давуу тал болно.

Бүрдүүлэхматериал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг- 1%/
 • Төгссөн ЕБС, их,дээд сургуулийн дипломын хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Хүний нөөц, хөгжлийн
албанд 2019.09.07 хүртэл хүлээн авна. Утас:77101017, 77111027
Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна. Үүнд:

 1. Баримт бичгийн сонгон шалгаруулалт
 2. Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА

2018.08.27

Тавигдах шаардлага:

 • Мужааны мэргэшилтэй
 • Ажлын дадлага туршлагатай 5-аас дээш жил ажилласан байх
 • 35-аас дээш насны
 • Гарын ур дүй, чадвар сайтай байх
 • Архи тамхи хэрэглэдэггүй байх
 • Ачаалал даах чадамжтай байх

Манай эмнэлгийн давуу тал:

 • МУ-ын 94 жилийн түүхтэй анхдагч, манлайлагч хамт олон
 • Нарийн мэргэжлийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэгч мэргэшсэн багуудтай хамтарч ажиллана

Бүрдүүлэхматериал:

 • Төрийн албан хаагчийн анкет
 • Төгссөн их,дээд сургууль, мэргэшлийн үнэмлэх, дипломны хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг Сувилахуй эрхэлсэн албаны өрөөнд
2019.08.26 хүртэл хүлээн авна. Утас:77111017
Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна. Үүнд:
1. Баримт бичгийн шалгалт /үнэмлэх, дипломыг цахимаар шалгах, баримт бичигт судалгаа
хийх/
2. Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА

2019.03.12

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг

Яаралтай тусламжийн тасгийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хангах

Яаралтай тусламжийн тасгийн хүлээн авах хэсэгт ирсэн үйлчлүүлэгчид эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүргүүд

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

 • Анагаах ухааны их дээд сургууль төгссөн
 • Яаралтай тусламжийн үндсэн мэргэжил эзэмшсэн, яаралтай тусламжийн их эмч
 • Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй /лицензтэй/
 • Мэргэжлээрээ нэгээс дээш жил ажилласан байх
 • Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээ, харилцаа хандлагын зөрчил гаргаж байгаагүй
 • Компьютерийн хэрэглээний программууд, интернет орчин, дотоод сүлжээнд ажиллах чадвартай
 • Гадаад хэлний хэрэглээний зохих мэдлэгтэй
 • Багаар ажиллах чадвартай
 • Хувийн зохион байгуулалт сайтай, идэвхи санаачлагатай
 • Харилцааны өндөр соёлтой
 • Тогтвор сууршилтай ажиллах
 • Ажлын ачаалал даах чадвартай

Нэмэлт мэдээлэл

Бүрдүүлэх материал:

- Шалгаруулалтанд орохыг хүссэн өргөдөл
- Диплом, мэргэжлийн үнэмлэхний хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байх)
- Иргэний үнэмлэхний хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байх)
- Төрийн албан хаагчийн А,Б маягт
- 4х6 хэмжээтэй цээж зураг нэг хувь
-Бусад өөрийгөө илэрхийлэх бичиг баримтууд

Материалыг биеэр 1 эмнэлэг А блок 2 давхарт Хүний нөөцийн өрөөнд авчирч өгнө үү.

Бусад

БайршилУлаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
ТөрөлБүтэн цагийн
Цалин600,000 - 800,000

Холбоо барих

ХаягМонгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, С.Зоригийн гудамж-2, Эмнэлгийн өөрийн байр
Утас77111017, 77111017
Факс77111027

Анкетын хугацаа

Анкет хүлээж авах сүүлийн огноо2019-08-22 23:59

Анкет хүлээж авах 2 хоногийн хугацаа байна