Статистик
Өргөдөл гомдол
Талархал
Холбоо барих
Хууль тогтоомж
Сайтын хандалт
Нээлттэй ажлын байр

Нээлттэй ажлын байр

Улсын нэгдүгээр төв эмнэлгийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь тус эмнэлгийн Захирлын албан тушаалд нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарлаж, шаардлага хангасан, сонирхсон иргэнийг сонгон шалгаруулалтанд оролцохыг урьж байна.

Нэг. Тавигдах шаардлага

Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.3 дахь хэсэгт заасны дагуу эмнэлгийн Захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтанд оролцох иргэн дараах шаардлагыг хангасан байна:

 1. Эрүүл мэндийн салбарт 10-аас доошгүй жил ажилласан;
 2. Эрүүл мэндийн байгууллагад 5-аас доошгүй жил удирдах албан тушаалд ажилласан;
 3. Нийгмийн эрүүл мэндийн болон анагаах ухааны боловсрол олгох их, дээд сургууль төгссөн, эрүүл мэндийн удирдлагаар мэргэшсэн;
 4. Эрүүл мэндийн удирдлагаар магистрын зэрэг хамгаалсан;
 5. Тодорхой албан тушаал эрхлэх буюу үйл ажиллагаа явуулах эрх нь шүүхийн шийдвэрээр хасагдаагүй;
 6. Улс төрийн намын гишүүн бус;
 7. Хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагад удирдах албан тушаал эрхэлдэггүй;
 8. Бусад байгууллага, аж ахуйн нэгжийн удирдлагын бүрэлдэхүүнд хавсран ажилладаггүй.

Хоёр. Сонгон шалгаруулалтанд оролцоход бүрдүүлэх материал

Сонгон шалгаруулалтанд оролцох хүсэлтэй, шаардлага хангасан иргэн доор дурдсан материалыг бүрдүүлж өгнө:

 1. Төрийн албан хаагчийн анкет (төрийн албан хаагчийн биеийн байцаалтын маягт 1-ийн дагуу);
 2. Иргэний үнэмлэхний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, эсхүл улсын бүртгэлийн лавлагаа;
 3. Тухайн албан тушаалд томилогдох хүсэлт, бүрдүүлсэн материалын баталгааг илэрхийлсэн өргөдөл (Эрүүл мэндийн Сайдын 2018 оны А/454 дүгээр тушаалын 6 дугаар хавсралтын дагуу);
 4. Мэргэжлийн мэдлэг, ур чадварын чадавхыг илэрхийлсэн хоёр хүний тодорхойлолт;
 5. 4x3 хэмжээтэй хоёр хувь цээж зураг;
 6. Нийгмийн эрүүл мэндийн болон анагаах ухааны боловсрол олгох их, дээд сургууль төгссөн, эрүүл мэндийн удирдлагаар мэргэшсэнийг нотлох баримт бичиг /боловсролын диплом, мэргэшлийн үнэмлэхний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, эх хувийн хамт/;
 7. Эрүүл мэндийн салбарт 10-аас доошгүй жил ажилласныг нотлох баримт /хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн холбогдох хэсгийг хуулбарлан эх хувийн хамт/;
 8. Эрүүл мэндийн байгууллагад 5-аас доошгүй жил удирдах албан тушаалд ажилласныг нотлох баримт /хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн холбогдох хэсгийг хуулбарлан эх хувийн хамт/;
 9. Англи хэлний мэдлэг, чадвар дүгнэдэг ‘TOEIC’ олон улсын шалгалтын гэрчилгээний хуулбар, эх хувийн хамт, эсхүл гадаад хэлний мэдлэг чадварыг англи хэлээр суралцсан гадаад улсын их, дээд сургууль, коллеж төгссөн, магистр, докторын зэрэг хамгаалсан дипломын хуулбар, эх хувийн хамт, эсхүл олон улсад хүлээн зөвшөөрөгддөг англи хэлний түвшин тогтоох шалгалт өгснийг гэрчлэх албан ёсны баримт бичгийн хуулбар, эх хувийн хамт;
 10. Эмнэлгийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн төсөл /тухайн эмнэлгийг бие даан хөгжүүлэхийн тулд бүтэц, зохион байгуулалт, хүний нөөц, санхүү, бодлого, төлөвлөлт, үйлчилгээний хувьд хэрхэн хөгжүүлэх, хэрхэн үр дүн, үр ашигтай ажиллуулах зэрэг мэдээллийг тусгана/;
 11. Улс төрийн намын гишүүн бус, хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагад удирдах албан тушаал эрхэлдэггүй, бусад байгууллага, аж ахуйн нэгжийн удирдлагын бүрэлдэхүүнд хавсран ажилладаггүйг илэрхийлсэн баримт бичиг, эсхүл тодорхойлолт (эсхүл эдгээрийг нотлон илэрхийлсэн өөрийн гарын үсэг бүхий баталгаа).

Жич: Эх хувиар ирүүлсэн баримт бичгийг сонгон шалгаруулалт дууссаны дараа буцаан өгнө.

Гурав. Сонгон шалгаруулалт явуулах газрын хаяг

Улсын нэгдүгээр төв эмнэлгийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл

Хаяг: Улаанбаатар хот 210648, Сүхбаатар дүүрэг, С.Зоригийн гудамж-2, Улсын нэгдүгээр төв эмнэлгийн байр.

Дөрөв: Сонгон шалгаруулалтын материал хүлээн авах, бүртгэл явагдах хугацаа.

Материалыг цаасан хэлбэрээр бүрдүүлж ирүүлнэ. Бүрдүүлсэн материалыг болон материалын жагсаалт, тус бүрийн хуудасны тоог дурдаж өөрийн гарын үсэг зурсан товъёогийг дугтуйнд хамт хийж битүүмжлэн 2020 оны 08 дугаар сарын 10-ны өдрийн 16.00 цагаас өмнө доор дурдсан ажилтанд дараах хаягаар хүлээлгэн өгч бүртгүүлнэ:

Хаяг: Улаанбаатар хот 210648, Сүхбаатар дүүрэг, С.Зоригийн гудамж-2, Улсын нэгдүгээр төв эмнэлгийн Б блок 5 давхар.

Тав. Хариуцах ажилтны утасны дугаар

Улсын нэгдүгээр төв эмнэлгийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга С.Хулан. Холбоо барих утас:99074782

УЛСЫН НЭГДҮГЭЭР ТӨВ ЭМНЭЛГИЙН

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

Гүйцэтгэх үндсэн чиг үүрэг:

 1. Зүрх судасны төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх
 2. Яаралтай тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх
 3. Тасгийн өдөр тутмын болон эмчийн, сувилахуйн, үйлчилгээний багуудыг удирдан зохион байгуулах, манлайлах
 4. Эрдэм шинжилгээ, сургалтын үйл ажиллагааг эрхлэх, хяналт тавих, тайлагнах
 5. Эрүүл мэндийн салбарын бусад шатлалын эмнэлгүүдийн эмч, мэргэжилтнүүдэд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, сургалт зохион байгуулах

Тавигдах шаардлага:

 1. Анагаах ухааны их дээд сургуулийг хүний их эмчийн мэргэжлээр төгссөн байх
 2. Зүрхний эмгэг судлаач эмчийн төрөлжсөн мэргэжил эзэмшсэн байх
 3. Эмчлэх эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй байх
 4. Төрөлжсөн мэргэжлийн чиглэлээр 8-аас доошгүй жил ажилласан ажлын дадлага туршлагатай байх
 5. Зүрхний үйл оношийн болон судсан доторх оношлогоо, эмчилгээ (ангиограф) хийх, хөрвөж ажиллах чадвартай байх
 6. Мэргэжлийн чиглэлээр АУ-ны магистрын зэрэг хамгаалсан байх
 7. 2 болон түүнээс дээш гадаад хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй байх
 8. Эерэг харилцаа хандлагатай, багаар ажиллах чадвартай
 9. Хамт олныг манлайлах, удирдан зохион байгуулах авьяастай

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг-1%/
 • Төгссөн их, дээд сургуулийн дипломын хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Эмчлэх эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Эрдмийн болон мэргэжлийн зэргийн үнэмлэхний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Хүний нөөц, хөгжлийн албанд 2020.06.23-ыг дуустал хүлээн авна. Утас: 77111017

Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна. Үүнд:

 1. Баримт бичгийн шалгаруулалт
 2. Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА

2020.06.17

Гүйцэтгэх үүрэг:

 1. Уушиг, харшлын эмгэг судлалын төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх
 2. Харшил судлалын төрөлжсөн мэргэжлийн тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх

Тавигдах шаардлага:

 • Анагаах ухааны их дээд сургуулийг хүний их эмч мэргэжлээр төгссөн байх
 • Эмчлэх эрхийн зөвшөөрөлтэй (лицензтэй) байх
 • Дотрын эмчийн мэргэшүүлэх (резидентур болон төрөлжсөн) сургалтыг төгссөн байх
 • Уушигны эмчийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтыг төгссөн байх
 • Харшил судлалаар мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсан байх
 • 3-аас дээш жил ажилласан ажлын туршлагатай байх
 • АУ-ны магистраас дээш зэрэгтэй байх

Манай эмнэлгийн давуу тал:

 • Ажлын байран дээр тасралтгүй сургаж, хөгжүүлнэ
 • Мэдлэг, мэргэжлээ дээшлүүлэх, төрөлжсөн нарийн мэргэжлээр мэргэшихэд дэмжлэг үзүүлж ажиллана.
 • Хэлний болон мэргэжлийн шалгалтад тэнцвэл мэргэжлийн чиглэлээр олон улсад урт болон богино хугацааны тэтгэлэгтэй сургалтад хамруулна

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг-1%/
 • Төгссөн их, дээд сургуулийн дипломын хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Эмчлэх эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Мэргэшүүлэх болон дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Захиргааны 5 давхарт Хүний нөөц, хөгжлийн албанд 2020.06.19-ний өдрийг дуустал хугацаанд хүлээн авна. Утас: 77111017

Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна. Үүнд:

 1. Мэргэжлийн чиглэлээр ур чадварын шалгалт
 2. Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА

2020.06.08

Гүйцэтгэх үүрэг:

 1. Дотоод шүүрэл, булчирхайн эмгэг судлалын төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх
 2. Яаралтай тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх

Тавигдах шаардлага:

 • Анагаах ухааны их дээд сургуулийг хүний их эмч мэргэжлээр төгссөн байх
 • Эмчлэх эрхийн зөвшөөрөлтэй (лицензтэй) байх
 • Дотрын эмчийн мэргэшүүлэх (резидентур болон төрөлжсөн) сургалтыг төгссөн байх
 • 5-аас дээш жил ажилласан ажлын туршлагатай байх

Манай эмнэлгийн давуу тал:

 • Ажлын байран дээр тасралтгүй сургаж, хөгжүүлнэ
 • Мэдлэг, мэргэжлээ дээшлүүлэх, төрөлжсөн нарийн мэргэжлээр мэргэшихэд дэмжлэг үзүүлж ажиллана.
 • Хэлний болон мэргэжлийн шалгалтад тэнцвэл мэргэжлийн чиглэлээр олон улсад урт болон богино хугацааны тэтгэлэгтэй сургалтад хамруулна

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг- 2%/
 • Төгссөн их, дээд сургуулийн дипломын хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Эмчлэх эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Мэргэшүүлэх болон дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Захиргааны 5 давхарт Хүний нөөц, хөгжлийн албанд 2020.05.13-ны өдрийг дуустал хугацаанд хүлээн авна. Утас: 77111017

Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна. Үүнд:

 1. Мэргэжлийн чиглэлээр ур чадварын шалгалт
 2. Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА

2020.05.07

Тавигдах шаардлага:

 • Сувилагч мэргэжлээр анагаах ухааны их, дээд сургууль төгссөн
 • Сувилах эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээтэй
 • Харилцаа, хандлагатай
 • Компьютерийн хэрэглээний мэдлэгтэй

Таны давуу тал:

 • Төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн сувилагчаар ажиллаж, дадлагажсан
 • Олгох, дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан
 • Хэлний мэдлэг дундаас дээш түвшиний мэдлэгтэй
 • Спорт, урлагын авъяастай бол давуу тал болно.

Манай эмнэлгийн давуу тал:

 • Шууд үндсэн цалинд орж ажиллана
 • Улсын хэмжээнд ажилладаг нарийн мэргэжлээр мэргэших
 • Эрхтэн шилжүүлэн суулгах чиглэлээр мэргэших
 • Гадаад сургалтанд хамрагдах
 • Мэдлэг, мэргэжлээ дээшлүүлэх, төрөлжсөн нарийн мэргэжлээр мэргэшихэд дэмжиж ажиллана.

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг- 2%/
 • Төгссөн их, дээд сургуулийн дипломын хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Сувилах эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар/Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Мэргэжил олгох болон дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг A блокын 2 давхарт Сувилахуй эрхэлсэн
албанд 2020.04.30 хүртэл хүлээн авна. Утас: 88836982, 77111066

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА
СУВИЛАХУЙ ЭРХЭЛСЭН АЛБА

2020.04.20

Гүйцэтгэх үүрэг:

1. Яаралтай тусламжийн үндсэн мэргэжлийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх

2. Амь тэнссэн үеийн үйлчилгээг үзүүлэх

Тавигдах шаардлага:

 • Анагаах ухааны их дээд сургуулийг хүний их эмч мэргэжлээр төгссөн
 • Эмчлэх эрхийн зөвшөөрөлтэй (лицензтэй)
 • Яаралтай тусламжийн үндсэн эмчийн мэргэшүүлэх (резидентур) сургалтыг төгссөн
 • 1-ээс дээш жил ажилласан ажлын туршлагатай байх

Манай эмнэлгийн давуу тал:

 • Ажлын байран дээр тасралтгүй сургаж, хөгжүүлнэ
 • Мэдлэг, мэргэжлээ дээшлүүлэх, төрөлжсөн нарийн мэргэжлээр мэргэшихэд дэмжлэг үзүүлж ажиллана.
 • Хэлний болон мэргэжлийн шалгалтад тэнцвэл мэргэжлийн чиглэлээр олон улсад урт болон богино хугацааны тэтгэлэгтэй сургалтад хамруулна

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг- 2%/
 • Төгссөн их, дээд сургуулийн дипломын хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Эмчлэх эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Мэргэшүүлэх болон дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Захиргааны 5 давхарт Хүний нөөц, хөгжлийн албанд 2020.03.30-ны өдрийг дуустал хугацаанд хүлээн авна. Утас: 77111017

Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна. Үүнд:

 1. Мэргэжлийн чиглэлээр ур чадварын шалгалт
 2. Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА

2020.03.25

“ХҮН ЧАНАРЫГ АЖИЛД АВЧ, УР ЧАДВАРЫГ ЭЗЭМШҮҮЛНЭ”

Гүйцэтгэх үүрэг:

1. Эрчимт эмчилгээний төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх

2. Яаралтай тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх

Тавигдах шаардлага:

 • Анагаах ухааны их дээд сургуулийг хүний их эмч мэргэжлээр төгссөн
 • Эмчлэх эрхийн зөвшөөрөлтэй (лицензтэй)
 • Эрчимт эмчилгээний эмчийн мэргэшүүлэх (резидентур болон төрөлжсөн) сургалтыг төгссөн
 • Эрчимт эмчилгээний эмчийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтыг төгссөн
 • 5-аас дээш жил ажилласан ажлын туршлагатай байх

Манай эмнэлгийн давуу тал:

 • Ажлын байран дээр тасралтгүй сургаж, хөгжүүлнэ
 • Мэдлэг, мэргэжлээ дээшлүүлэх, төрөлжсөн нарийн мэргэжлээр мэргэшихэд дэмжлэг үзүүлж ажиллана.
 • Хэлний болон мэргэжлийн шалгалтад тэнцвэл мэргэжлийн чиглэлээр олон улсад урт болон богино хугацааны тэтгэлэгтэй сургалтад хамруулна

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг- 2%/
 • Төгссөн их, дээд сургуулийн дипломын хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Эмчлэх эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Мэргэшүүлэх болон дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Захиргааны 5 давхарт Хүний нөөц, хөгжлийн албанд 2020.03.19-ний өдрийг дуустал хугацаанд хүлээн авна. Утас: 77111017

Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна. Үүнд:

 1. Мэргэжлийн чиглэлээр ур чадварын шалгалт
 2. Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА

2020.03.13

Гүйцэтгэх үндсэн чиг үүрэг:

 • Байгууллагын эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилтийн нэхэмжлэлийн асуудал, өвчний түүх нээх, хаах, төлбөр хураах

Тавигдах шаардлага:

 • Анагаахын чиглэлийн их дээд сургууль төгссөн байх
 • Эрүүл мэндийн салбарт 3-аас дээш жил ажилласан байх
 • Хариуцсан ажлаа чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэх, богино хугацаанд ачаалалтай ажиллах чадвартай байх
 • Эерэг харилцаа хандлагатай, багаар ажиллах, зохион байгуулах чадвартай байх
 • Компьютерын хэрэглээний програмыг бүрэн эзэмшсэн байх
 • Сувилагч мэргэжилтэй бол давуу тал болно

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг- 1%/
 • Төгссөн их, дээд сургуулийн дипломын хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Эрдмийн болон мэргэжлийн зэрэг хамгаалсан бол үнэмлэхний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Хүний нөөц, хөгжлийн албанд
2020.03.02-ны өдрийг дуустал хүлээн авна. Утас: 77111017

Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна. Үүнд:

 • Баримт бичгийн шалгаруулалт
 • Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА

2020.02.19

Гүйцэтгэх үндсэн чиг үүрэг:

 • Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг жигд хүртээмжтэй хангахад чанарын хяналт тавьж ажиллах
 • Чанар сайжруулах арга хэрэгслийг нэвтрүүлэх,чанарын баталгаажуулалтыг хангаж ажиллах
 • Тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, дэвшилтэт санаа санаачлагыг дэмжих, нэвтрүүлэх

Тавигдах шаардлага:

 • Анагаах ухааны боловсрол олгох их, дээд сургуулийг бакалавр зэрэгтэй төгссөн
 • Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил ажилласан байх
 • Эмнэлзүйн мэргэшсэн эмч (мэс заслын)
 • Эрүүл мэндийн чанарын удирдлагын чиглэлээр сургалтанд хамрагдсан
 • Баримт бичиг, тушаал шийдвэр, тайлан, төлөвлөгөө боловсруулах чадвар эзэмшсэн байх
 • Хариуцсан ажлаа чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэх, богино хугацаанд ачаалалтай ажиллах чадвартай байх
 • Эерэг харилцаа хандлагатай, багаар ажиллах, зохион байгуулах чадвартай байх
 • Компьютерийн хэрэглээний програмыг бүрэн эзэмшсэн байх
 • Ёс зүйн тохиолдол, зөрчил гаргаж байгаагүй

Бүрдүүлэхматериал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг- 1%/
 • Төгссөн их, дээд сургуулийн дипломын хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Эмчлэх эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Эрдмийн болон мэргэжлийн зэргийн үнэмлэхний хуулбар /Нотариатаарбаталгаажуулах/
 • Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Хүний нөөц, хөгжлийн албанд
2020.03.02-ны өдрийг дуустал хүлээн авна.Утас: 77111017

Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна.Үүнд:

 • Баримт бичгийн шалгаруулалт
 • Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА

2020.02.19

Гүйцэтгэх үндсэн чиг үүрэг:

 1. Үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлыг үнэлэх
 2. Эрсдлийг үнэлэх, эрэмбэлэх, хариу арга хэмжээг зохион байгуулах
 3. Тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, дэвшилтэт санаа санаачлагыг дэмжих

Тавигдах шаардлага:

 1. Анагаахын чиглэлийн их дээд сургууль төгссөн байх
 2. Эрүүл мэндийн салбарт 3-аас доошгүй жил ажилласан байх
 3. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдал, эрсдлийн удирдлагын чиглэлээр 1-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай байх
 4. Баримт бичиг, тушаал шийдвэр, тайлан, төлөвлөгөө боловсруулах чадвар эзэмшсэн байх
 5. Хариуцсан ажлаа чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэх, богино хугацаанд ачаалалтай ажиллах чадвартай байх
 6. Эерэг харилцаа хандлагатай, багаар ажиллах, зохион байгуулах чадвартай байх
 7. Компьютерийн хэрэглээний програмыг бүрэн эзэмшсэн байх
 8. Ёс зүйн тохиолдол, зөрчил гаргаж байгаагүй байх

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг-1%/
 • Төгссөн их, дээд сургуулийн дипломын хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Эмчлэх эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Эрдмийн болон мэргэжлийн зэргийн үнэмлэхний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг 2020.02.18-ны өдрийг дуустал
хугацаанд эмнэлгийн Захиргаа, Хүний нөөц, хөгжлийн алба (504 тоот өрөө)-нд хүлээн
авна.Утас: 77111017

Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна. Үүнд:

 1. Баримт бичгийн шалгаруулалт
 2. Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА

2020.02.12

Гүйцэтгэх үндсэн чиг үүрэг:

 1. Байгууллагын хэмжээний бодлогын баримт бичгүүдийг боловсруулах, батлуулах, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, арга зүйн удирдлагаар хангах, үнэлэх, тайлагнах, байгууллагыг тавьсан зорилтдоо бүрэн хүрэх нөхцөлийг бүрдүүлэх

Тавигдах шаардлага:

 1. Анагаахын чиглэлийн их дээд сургууль төгссөн байх
 2. Эрүүл мэндийн салбарт 8-аас дээш жил ажилласан байх
 3. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний чиглэлээр 3-аас дээш жил ажилласан туршлагатай байх
 4. Мэргэжлийн чиглэлээр ахлах ба түүнээс дээш зэрэгтэй байх
 5. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний чиглэлээр гадаад, дотоодын урт богино хугацааны сургалтад хамрагдсан байх
 6. Баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх, үнэлэлт, дүгнэлт, заавар, зөвлөмж өгөх чадвартай байх
 7. Баримт бичиг, тушаал шийдвэр, тайлан, төлөвлөгөө боловсруулах чадвар эзэмшсэн байх
 8. Хариуцсан ажлаа чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэх, богино хугацаанд ачаалалтай ажиллах чадвартай байх
 9. Эерэг харилцаа хандлагатай, багаар ажиллах, зохион байгуулах чадвартай байх
 10. Компьютерын хэрэглээний програмыг бүрэн эзэмшсэн байх
 11. Хүний нөөцийн менежмент, статистик, мониторинг, үнэлгээний арга зүйгээр мэргэшсэн бол давуу тал болно.

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг- 1%/
 • Төгссөн их, дээд сургуулийн дипломын хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Эмчлэх эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар/Нотариатаар баталгаажуулах
 • Эрдмийн болон мэргэжлийн зэргийн үнэмлэхний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Хүний нөөц, хөгжлийн албанд
2020.01.17-ны өдрийг дуустал хүлээн авна. Утас: 77111017

Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна. Үүнд:

 1. Баримт бичгийн шалгаруулалт
 2. Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА

2020.01.13

Гүйцэтгэх үүрэг:

 1. Бөөрний эмгэгийн төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэХ
 2. Яаралтай тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх

Тавигдах шаардлага:

 • Анагаах ухааны их дээд сургуулийг хүний их эмч мэргэжлээр төгссөн
 • Эмчлэх эрхийн зөвшөөрөлтэй (лицензтэй)
 • Бөөрний эмчийн мэргэшүүлэх (резидентур болон төрөлжсөн) сургалтыг төгссөн
 • Бөөрний эмчийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтыг төгссөн

Манай эмнэлгийн давуу тал:

 • Ажлын байран дээр тасралтгүй сургаж, хөгжүүлнэ
 • Мэдлэг, мэргэжлээ дээшлүүлэх, төрөлжсөн нарийн мэргэжлээр мэргэшихэд дэмжлэг үзүүлж ажиллана.
 • Хэлний болон мэргэжлийн шалгалтад тэнцвэл мэргэжлийн чиглэлээр олон улсад урт болон богино хугацааны тэтгэлэгтэй сургалтад хамруулна

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг- 2%/
 • Төгссөн их, дээд сургуулийн дипломын хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Эмчлэх эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Мэргэшүүлэх болон дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Захиргааны 5 давхарт Хүний нөөц, хөгжлийн албанд 2019.12.06-ны өдрийг дуустал хугацаанд хүлээн авна. Утас: 77111017

Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна. Үүнд:

 1. Мэргэжлийн чиглэлээр ур чадварын шалгалт
 2. Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА

2018.11.29

Гүйцэтгэх үндсэн чиг үүрэг:

 1. Уушигны төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх
 2. Яаралтай тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх
 3. Тасгийн өдөр тутмын болон эмчийн, сувилахуйн, үйлчилгээний багуудыг удирдан зохион байгуулах, манлайлах
 4. Эрдэм шинжилгээ, сургалтын үйл ажиллагааг эрхлэх, хяналт тавих, тайлагнах
 5. Эрүүл мэндийн салбарын бусад шатлалын эмнэлгүүдийн эмч, мэргэжилтнүүдэд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, сургалт зохион байгуулах

Тавигдах шаардлага:

 1. Анагаах ухааны их дээд сургуулийг хүний их эмчийн мэргэжлээр төгссөн байх
 2. Уушигны эмгэг судлаач эмчийн төрөлжсөн мэргэжил эзэмшсэн байх
 3. Эмчлэх эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй байх
 4. Төрөлжсөн мэргэжлийн чиглэлээр 10-аас доошгүй жил ажилласан ажлын дадлага туршлагатай байх
 5. Дотрын мэргэжлийн ахлах ба түүнээс дээш зэрэгтэй
 6. Уушигны үйл оношийн болон дүрслэлийн шинжилгээг хийх, хөрвөж ажиллах чадвартай байх
 7. Мэргэжлийн чиглэлээр АУ-ны магистр зэрэг хамгаалсан байх
 8. 1-2 гадаад хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй байх
 9. Эерэг харилцаа хандлагатай, багаар ажиллах чадвартай
 10. Хамт олныг манлайлах, удирдан зохион байгуулах авьяастай

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг- 1%/
 • Төгссөн их, дээд сургуулийн дипломын хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Эмчлэх эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар/Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Эрдмийн болон мэргэжлийн зэргийн үнэмлэхний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Хүний нөөц, хөгжлийн албанд
2019.11.11-ийг дуустал хүлээн авна. Утас: 77111017

Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна. Үүнд:

 1. Баримт бичгийн шалгаруулалт
 2. Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА

2019.11.11

Гүйцэтгэх үндсэн чиг үүрэг:

 1. Албаны үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, манлайлах;
 2. Эрдэм шинжилгээ, тандалт судалгааны ажлыг хийх, хяналт тавих, тайлагнах;
 3. Эмийн зохистой хэрэглээ, эмнэлгийн хоол шим тэжээлийн менежментийг боловсронгуй болгох ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих, тайлагнах;
 4. Эмнэлгээс шалтгаалах халдвараас сэргийлэх, тандалт судалгааг хийх, хариу арга хэмжээг авах;
 5. Олон нийтэд чиглэсэн, өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх, эрүүл мэндийн боловсрол олгох, эрүүл зан үйлийг төлөвшүүлэх үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах;
 6. Эрүүл мэндийн салбарын бусад шатлалын эмнэлгүүдийн эмч, мэргэжилтнүүдэд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, сургалт зохион байгуулах;

Тавигдах шаардлага:

 1. Анагаах ухааны их дээд сургуулийг хүний их эмч болон нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлийн мэргэжлээр төгссөн байх
 2. Эмчлэх эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй байх
 3. Мэргэжлийн чиглэлээр 8-аас доошгүй жил ажилласан ажлын дадлага туршлагатай байх
 4. АУ-ны болон НЭМ-ийн магистр зэрэг хамгаалсан байх
 5. 1-2 гадаад хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй байх
 6. Эерэг харилцаа хандлагатай, багаар ажиллах чадвартай
 7. Хамт олныг манлайлах, удирдан зохион байгуулах авьяастай

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг- 1%/
 • Төгссөн их, дээд сургуулийн дипломын хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Эмчлэх эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Эрдмийн болон мэргэжлийн зэргийн үнэмлэхний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Хүний нөөц, хөгжлийн албанд
2019.11.11-ийг дуустал хүлээн авна. Утас: 77111017

Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна. Үүнд:

 • Баримт бичгийн шалгаруулалт
 • Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА

2019.11.04

Гүйцэтгэх үндсэн чиг үүрэг:

 1. Дүрс оношлогооны төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх
 2. Яаралтай тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх
 3. Тасгийн өдөр тутмын болон эмчийн, сувилахуйн, үйлчилгээний багуудыг удирдан зохион байгуулах, манлайлах
 4. Эрдэм шинжилгээ, сургалтын үйл ажиллагааг эрхлэх, хяналт тавих, тайлагнах
 5. Эрүүл мэндийн салбарын бусад шатлалын эмнэлгүүдийн эмч, мэргэжилтнүүдэд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, сургалт зохион байгуулах

Тавигдах шаардлага:

 1. Анагаах ухааны их дээд сургуулийг хүний их эмчийн мэргэжлээр төгссөн байх
 2. Дүрс оношлогооны эмчийн төрөлжсөн мэргэжил эзэмшсэн байх
 3. Эмчлэх эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй байх
 4. Төрөлжсөн мэргэжлийн чиглэлээр 8-аас доошгүй жил ажилласан ажлын дадлага туршлагатай байх
 5. Мэргэжлийн ахлах ба түүнээс дээш зэрэгтэй
 6. Мэргэжлийн чиглэлээр АУ-ны докторын зэрэг хамгаалсан байх
 7. 1-2 гадаад хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй байх
 8. Эерэг харилцаа хандлагатай, багаар ажиллах чадвартай
 9. Хамт олныг манлайлах, удирдан зохион байгуулах авьяастай

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг- 1%/
 • Төгссөн их, дээд сургуулийн дипломын хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Эмчлэх эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Эрдмийн болон мэргэжлийн зэргийн үнэмлэхний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Хүний нөөц, хөгжлийн албанд
2019.11.11-ийг дуустал хүлээн авна. Утас: 77111017

Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна. Үүнд:

 1. Баримт бичгийн шалгаруулалт
 2. Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА

2019.11.04

Гүйцэтгэх үндсэн чиг үүрэг:

 • Зүрх судасны төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх
 • Яаралтай тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх
 • Тасгийн өдөр тутмын болон эмчийн, сувилахуйн, үйлчилгээний багуудыг удирдан зохионбайгуулах, манлайлах
 • Эрдэм шинжилгээ, сургалтын үйл ажиллагааг эрхлэх, хяналт тавих, тайлагнах
 • Эрүүл мэндийн салбарын бусад шатлалын эмнэлгүүдийн эмч, мэргэжилтнүүдэд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, сургалт зохион байгуулах

Тавигдах шаардлага:

 • Анагаах ухааны их дээд сургуулийг хүний их эмчийн мэргэжлээр төгссөн байх
 • Зүрхний эмгэг судлаач эмчийн төрөлжсөн мэргэжил эзэмшсэн байх
 • Эмчлэх эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй байх
 • Төрөлжсөн мэргэжлийн чиглэлээр 10-аас доошгүй жил ажилласан ажлын дадлага туршлагатай байх
 • Дотрын мэргэжлийн ахлах ба түүнээс дээш зэрэгтэй
 • Зүрхний үйл оношийн болон дүрслэлийн шинжилгээг хийх, хөрвөж ажиллах чадвартай байх
 • Мэргэжлийн чиглэлээр АУ-ны докторын зэрэг хамгаалсан байх
 • 1-2 гадаад хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй байх
 • Эерэг харилцаа хандлагатай, багаар ажиллах чадвартай
 • Хамт олныг манлайлах, удирдан зохион байгуулах авьяастай

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг- 1%/
 • Төгссөн их, дээд сургуулийн дипломын хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Эмчлэх эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Эрдмийн болон мэргэжлийн зэргийн үнэмлэхний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Хүний нөөц, хөгжлийн албанд
2019.10.30-ыг дуустал хүлээн авна. Утас: 77111017

Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна. Үүнд:
1. Баримт бичгийн шалгаруулалт
2. Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА

2019.10.24

Дүрс оношлогооны төвийн эмчийн ажлын байранд урьж байна. /эмчийн
жирэмсний, амаржсаны, хүүхэд асрах чөлөөний хугацаанд/
Тавигдах шаардлага:

 • Анагаах ухааны их дээд сургуулийг хүний их эмч мэргэжлээр төгссөн
 • Эмчлэх эрхийн зөвшөөрөлтэй (лицензтэй)
 • Дүрс оношлогооны эмчийн мэргэшүүлэх (резидентур болон төрөлжсөн) сургалтыг төгссөн
 • Дүрс оношлогооны эмчийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтыг төгссөн

Манай эмнэлгийн давуу тал:

 • Ажлын байран дээр тасралтгүй сургаж, хөгжүүлнэ
 • Мэдлэг, мэргэжлээ дээшлүүлэх, төрөлжсөн нарийн мэргэжлээр мэргэшихэд дэмжлэг үзүүлж ажиллана.
 • Хэлний болон мэргэжлийн шалгалтад тэнцвэл мэргэжлийн чиглэлээр олон улсад урт болон богино хугацааны тэтгэлэгтэй сургалтад хамруулна

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг- 2%/
 • Төгссөн их, дээд сургуулийн дипломын хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Эмчлэх эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Мэргэшүүлэх болон дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Захиргааны 5 давхарт Хүний
нөөц, хөгжлийн албанд 2019.10.28-ны өдрийг дуустал хугацаанд хүлээн авна. Утас: 77111017
Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна. Үүнд:
1. Мэргэжлийн чиглэлээр ур чадварын шалгалт
2. Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА

2019.10.22

Гүйцэтгэх үндсэн чиг үүрэг

 • Төгсөлтийн өмнөх болон төгсөлтийн дараах сургалтыг зохион байгуулах, мэргэжил аргазүйгээр хангах, сургалтын чанарт хяналт тавих, баталгаажилт
 • Багц цагийн сургалтын зохион байгуулалт, эрх олголт, тайлан бүрдүүлэлт
 • Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын зохион байгуулалт, мэргэжил аргазүйгээр хангах, гүйцэтгэл

Тавигдах шаардлага:

 • Анагаах ухааны их дээд сургуулийг хүний их эмч мэргэжлээр төгссөн
 • Эмчлэх эрхийн зөвшөөрөлтэй
 • Мэргэжлийн хэвлэл ашиглах гадаад хэлтэй байх
 • Ажлын дадлага, туршлагатай байх
 • Багаар ажиллах, баг удирдах чадвартай байх
 • Эерэг харилцаа хандлагатай байх
 • Сурган заах аргазүйн чиглэлээр сургалтад хамрагдсан байх

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг- 1%/
 • Төгссөн их, дээд сургуулийн дипломын хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Эмчлэх эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Мэргэжил олгох болон дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Хүний нөөц, хөгжлийн албанд 2019.09.10 хүртэл хүлээн авна.

Утас:77111017


Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна. Үүнд:
1. Баримт бичгийн шалгаруулалт
2. Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА

2019.09.05

Тавигдах шаардлага:

 • Рентген техникч мэргэжлээр анагаах ухааны их, дээд сургууль төгссөн
 • Эерэг харилцаа, хандлагатай байх
 • Цахим орчинд ажиллах чадамжтай байх

Манай эмнэлгийн давуу тал:

 • Ажлын байр, албан тушаалын шатлалын дагуу үндсэн цалинг шууд олгоно
 • Ажлын байран дээр тасралтгүй сургаж, хөгжүүлнэ
 • Мэргэжлийн болон хэлний түвшин хүрвэл эрхтэн шилжүүлэн суулгах чиглэлээр гадаад улсад сургалтанд хамруулна
 • Улсын хэмжээнд лавлагаа тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг тасаг, нэгжид нарийн мэргэжлээр мэргэших боломжийг олгоно
 • Мэдлэг, мэргэжлээ дээшлүүлэх, төрөлжсөн нарийн мэргэжлээр мэргэшихэд дэмжлэг үзүүлж ажиллана.

Таны давуу тал:

 • Төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн гэрчилгээ ,үнэмлэхтэй байх
 • Хэлний мэдлэг дундаас дээш түвшиний мэдлэгтэй
 • Спорт, урлагын авъяастай бол давуу тал болно.

Бүрдүүлэхматериал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг- 1%/
 • Төгссөн их,дээд сургуулийн дипломын хуулбар/Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Дипломын хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Мэргэшүүлсэн сургалтанд хамрагдсан бол гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Хүний нөөц, хөгжлийн алба
болон Сувилахуй эрхэлсэн албанд 2019.09.15 хүртэл хүлээн авна. Утас:77111066, 77111017

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА
СУВИЛАХУЙ ЭРХЭЛСЭН АЛБА 2019.08.27

Тавигдах шаардлага:

 • Уламжлалт анагаах ухааны сувилагч мэргэжлээр анагаах ухааны их, дээд сургууль төгссөн
 • Сувилах эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээтэй
 • Эерэг харилцаа, хандлагатай
 • Компьютерийн хэрэглээний мэдлэгтэй

Манай эмнэлгийн давуу тал:

 • Ажлын байр, албан тушаалын шатлалын дагуу үндсэн цалинг шууд олгоно
 • Ажлын байран дээр тасралтгүй сургаж, хөгжүүлнэ
 • Мэдлэг, мэргэжлээ дээшлүүлэх, төрөлжсөн нарийн мэргэжлээр мэргэшихэд дэмжлэг үзүүлж ажиллана.

Таны давуу тал:

 • Төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн сувилагчаар ажиллаж, дадлагажсан
 • Олгох, дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан
 • Хэлний мэдлэг дундаас дээш түвшиний мэдлэгтэй
 • Спорт, урлагын авъяастай бол давуу тал болно.

Бүрдүүлэхматериал:

 • Төрийналбанхаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг- 1%/
 • Төгссөних,дээдсургуулийндипломынхуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Сувилах эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Мэргэжил олгох болон дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил хүссэн өргөдөл

ДээрхшаардлагыгбүрэнхангасанматериалыгУНТЭ-ийн Сувилахуй эрхэлсэн албанд
2019.09.07 хүртэл хүлээн авна. Утас:77101066
Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна. Үүнд:
1. Мэргэжлийн чиглэлээр ур чадварын шалгалт
2. Англи хэл, компьютерийн мэдлэг үнэлэх тестийн шалгалт
3. Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА
СУВИЛАХУЙ ЭРХЭЛСЭН АЛБА

2018.08.27