Статистик
Өргөдөл гомдол
Талархал
Холбоо барих
Хууль тогтоомж
Сайтын хандалт
Нээлттэй ажлын байр

Нээлттэй ажлын байр

Дүрс оношлогооны төвийн эмчийн ажлын байранд урьж байна. /эмчийн
жирэмсний, амаржсаны, хүүхэд асрах чөлөөний хугацаанд/
Тавигдах шаардлага:

 • Анагаах ухааны их дээд сургуулийг хүний их эмч мэргэжлээр төгссөн
 • Эмчлэх эрхийн зөвшөөрөлтэй (лицензтэй)
 • Дүрс оношлогооны эмчийн мэргэшүүлэх (резидентур болон төрөлжсөн) сургалтыг төгссөн
 • Дүрс оношлогооны эмчийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтыг төгссөн

Манай эмнэлгийн давуу тал:

 • Ажлын байран дээр тасралтгүй сургаж, хөгжүүлнэ
 • Мэдлэг, мэргэжлээ дээшлүүлэх, төрөлжсөн нарийн мэргэжлээр мэргэшихэд дэмжлэг үзүүлж ажиллана.
 • Хэлний болон мэргэжлийн шалгалтад тэнцвэл мэргэжлийн чиглэлээр олон улсад урт болон богино хугацааны тэтгэлэгтэй сургалтад хамруулна

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг- 2%/
 • Төгссөн их, дээд сургуулийн дипломын хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Эмчлэх эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Мэргэшүүлэх болон дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Захиргааны 5 давхарт Хүний
нөөц, хөгжлийн албанд 2019.10.28-ны өдрийг дуустал хугацаанд хүлээн авна. Утас: 77111017
Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна. Үүнд:
1. Мэргэжлийн чиглэлээр ур чадварын шалгалт
2. Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА

2019.10.22

Гүйцэтгэх үндсэн чиг үүрэг

 • Төгсөлтийн өмнөх болон төгсөлтийн дараах сургалтыг зохион байгуулах, мэргэжил аргазүйгээр хангах, сургалтын чанарт хяналт тавих, баталгаажилт
 • Багц цагийн сургалтын зохион байгуулалт, эрх олголт, тайлан бүрдүүлэлт
 • Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын зохион байгуулалт, мэргэжил аргазүйгээр хангах, гүйцэтгэл

Тавигдах шаардлага:

 • Анагаах ухааны их дээд сургуулийг хүний их эмч мэргэжлээр төгссөн
 • Эмчлэх эрхийн зөвшөөрөлтэй
 • Мэргэжлийн хэвлэл ашиглах гадаад хэлтэй байх
 • Ажлын дадлага, туршлагатай байх
 • Багаар ажиллах, баг удирдах чадвартай байх
 • Эерэг харилцаа хандлагатай байх
 • Сурган заах аргазүйн чиглэлээр сургалтад хамрагдсан байх

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг- 1%/
 • Төгссөн их, дээд сургуулийн дипломын хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Эмчлэх эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Мэргэжил олгох болон дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Хүний нөөц, хөгжлийн албанд 2019.09.10 хүртэл хүлээн авна.

Утас:77111017


Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна. Үүнд:
1. Баримт бичгийн шалгаруулалт
2. Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА

2019.09.05

Тавигдах шаардлага:

 • Рентген техникч мэргэжлээр анагаах ухааны их, дээд сургууль төгссөн
 • Эерэг харилцаа, хандлагатай байх
 • Цахим орчинд ажиллах чадамжтай байх

Манай эмнэлгийн давуу тал:

 • Ажлын байр, албан тушаалын шатлалын дагуу үндсэн цалинг шууд олгоно
 • Ажлын байран дээр тасралтгүй сургаж, хөгжүүлнэ
 • Мэргэжлийн болон хэлний түвшин хүрвэл эрхтэн шилжүүлэн суулгах чиглэлээр гадаад улсад сургалтанд хамруулна
 • Улсын хэмжээнд лавлагаа тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг тасаг, нэгжид нарийн мэргэжлээр мэргэших боломжийг олгоно
 • Мэдлэг, мэргэжлээ дээшлүүлэх, төрөлжсөн нарийн мэргэжлээр мэргэшихэд дэмжлэг үзүүлж ажиллана.

Таны давуу тал:

 • Төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн гэрчилгээ ,үнэмлэхтэй байх
 • Хэлний мэдлэг дундаас дээш түвшиний мэдлэгтэй
 • Спорт, урлагын авъяастай бол давуу тал болно.

Бүрдүүлэхматериал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг- 1%/
 • Төгссөн их,дээд сургуулийн дипломын хуулбар/Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Дипломын хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Мэргэшүүлсэн сургалтанд хамрагдсан бол гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Хүний нөөц, хөгжлийн алба
болон Сувилахуй эрхэлсэн албанд 2019.09.15 хүртэл хүлээн авна. Утас:77111066, 77111017

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА
СУВИЛАХУЙ ЭРХЭЛСЭН АЛБА 2019.08.27

Тавигдах шаардлага:

 • Уламжлалт анагаах ухааны сувилагч мэргэжлээр анагаах ухааны их, дээд сургууль төгссөн
 • Сувилах эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээтэй
 • Эерэг харилцаа, хандлагатай
 • Компьютерийн хэрэглээний мэдлэгтэй

Манай эмнэлгийн давуу тал:

 • Ажлын байр, албан тушаалын шатлалын дагуу үндсэн цалинг шууд олгоно
 • Ажлын байран дээр тасралтгүй сургаж, хөгжүүлнэ
 • Мэдлэг, мэргэжлээ дээшлүүлэх, төрөлжсөн нарийн мэргэжлээр мэргэшихэд дэмжлэг үзүүлж ажиллана.

Таны давуу тал:

 • Төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн сувилагчаар ажиллаж, дадлагажсан
 • Олгох, дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан
 • Хэлний мэдлэг дундаас дээш түвшиний мэдлэгтэй
 • Спорт, урлагын авъяастай бол давуу тал болно.

Бүрдүүлэхматериал:

 • Төрийналбанхаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг- 1%/
 • Төгссөних,дээдсургуулийндипломынхуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Сувилах эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Мэргэжил олгох болон дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил хүссэн өргөдөл

ДээрхшаардлагыгбүрэнхангасанматериалыгУНТЭ-ийн Сувилахуй эрхэлсэн албанд
2019.09.07 хүртэл хүлээн авна. Утас:77101066
Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна. Үүнд:
1. Мэргэжлийн чиглэлээр ур чадварын шалгалт
2. Англи хэл, компьютерийн мэдлэг үнэлэх тестийн шалгалт
3. Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА
СУВИЛАХУЙ ЭРХЭЛСЭН АЛБА

2018.08.27

Тавигдах шаардлага:

 • 25-32 насны эрэгтэй
 • Ачаалал даах чадвартай
 • Эерэг харилцаа, хандлагатай

Манай эмнэлгийн давуу тал:

 • Ажлын байр, албан тушаалын шатлалын дагуу үндсэн цалинг шууд олгоно
 • Ажлын байран дээр тасралтгүй сургаж, хөгжүүлнэ
 • 94 жилийн түүхтэй Монгол Улсын ууган анхдагч эмнэлгийн хамт олон дунд ажиллана

Таны давуу тал:

 • Спорт, урлагийн авъяастай бол давуу тал болно.

Бүрдүүлэхматериал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг- 1%/
 • Төгссөн ЕБС, их,дээд сургуулийн дипломын хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Хүний нөөц, хөгжлийн
албанд 2019.09.07 хүртэл хүлээн авна. Утас:77101017, 77111027
Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна. Үүнд:

 1. Баримт бичгийн сонгон шалгаруулалт
 2. Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА

2018.08.27

Тавигдах шаардлага:

 • Мужааны мэргэшилтэй
 • Ажлын дадлага туршлагатай 5-аас дээш жил ажилласан байх
 • 35-аас дээш насны
 • Гарын ур дүй, чадвар сайтай байх
 • Архи тамхи хэрэглэдэггүй байх
 • Ачаалал даах чадамжтай байх

Манай эмнэлгийн давуу тал:

 • МУ-ын 94 жилийн түүхтэй анхдагч, манлайлагч хамт олон
 • Нарийн мэргэжлийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэгч мэргэшсэн багуудтай хамтарч ажиллана

Бүрдүүлэхматериал:

 • Төрийн албан хаагчийн анкет
 • Төгссөн их,дээд сургууль, мэргэшлийн үнэмлэх, дипломны хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг Сувилахуй эрхэлсэн албаны өрөөнд
2019.08.26 хүртэл хүлээн авна. Утас:77111017
Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна. Үүнд:
1. Баримт бичгийн шалгалт /үнэмлэх, дипломыг цахимаар шалгах, баримт бичигт судалгаа
хийх/
2. Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА

2019.03.12

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг

Яаралтай тусламжийн тасгийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хангах

Яаралтай тусламжийн тасгийн хүлээн авах хэсэгт ирсэн үйлчлүүлэгчид эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүргүүд

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

 • Анагаах ухааны их дээд сургууль төгссөн
 • Яаралтай тусламжийн үндсэн мэргэжил эзэмшсэн, яаралтай тусламжийн их эмч
 • Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй /лицензтэй/
 • Мэргэжлээрээ нэгээс дээш жил ажилласан байх
 • Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээ, харилцаа хандлагын зөрчил гаргаж байгаагүй
 • Компьютерийн хэрэглээний программууд, интернет орчин, дотоод сүлжээнд ажиллах чадвартай
 • Гадаад хэлний хэрэглээний зохих мэдлэгтэй
 • Багаар ажиллах чадвартай
 • Хувийн зохион байгуулалт сайтай, идэвхи санаачлагатай
 • Харилцааны өндөр соёлтой
 • Тогтвор сууршилтай ажиллах
 • Ажлын ачаалал даах чадвартай

Нэмэлт мэдээлэл

Бүрдүүлэх материал:

- Шалгаруулалтанд орохыг хүссэн өргөдөл
- Диплом, мэргэжлийн үнэмлэхний хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байх)
- Иргэний үнэмлэхний хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байх)
- Төрийн албан хаагчийн А,Б маягт
- 4х6 хэмжээтэй цээж зураг нэг хувь
-Бусад өөрийгөө илэрхийлэх бичиг баримтууд

Материалыг биеэр 1 эмнэлэг А блок 2 давхарт Хүний нөөцийн өрөөнд авчирч өгнө үү.

Бусад

БайршилУлаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
ТөрөлБүтэн цагийн
Цалин600,000 - 800,000

Холбоо барих

ХаягМонгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, С.Зоригийн гудамж-2, Эмнэлгийн өөрийн байр
Утас77111017, 77111017
Факс77111027

Анкетын хугацаа

Анкет хүлээж авах сүүлийн огноо2019-08-22 23:59

Анкет хүлээж авах 2 хоногийн хугацаа байна

Тавигдах шаардлага:

 • Сувилагч мэргэжлээр анагаах ухааны их, дээд сургуультөгссөн
 • Сувилахуйн бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй
 • Сувилах эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээтэй
 • Харилцаа, хандлага сайтай, багаар ажиллах чадвартай
 • Компьютерийн хэрэглээний өндөр мэдлэгтэй
 • 30-40 насны хооронд
 • УНТЭ-т 8- аас доошгүй жил ажилласан байх

Таны давуу тал:

 • УНТЭ-т Ахлах сувилагчаар 3-с доошгүй жил ажилласан
 • Төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн сувилагчаар ажиллаж, дадлагажсан
 • Олгох, дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан
 • Хэлний мэдлэг дундаас дээш түвшиний мэдлэгтэй
 • Спорт, урлагын авъяастай бол давуу тал болно.

Манай эмнэлгийн давуу тал:

 • Цалин хөлсийг Засгийн газрын тогтоолын дагуу ТҮЭМ-4 олгоно
 • Улсын хэмжээнд ажилладаг нарийн мэргэжлээр мэргэших
 • Гадаад, дотоодын сургалтанд хамрагдах
 • Сувилахуйн удирдлага зохион байгуулалтын талаар дадлагажих боломж
 • Өдрийн ажлын байр

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг- 2%/
 • Төгссөн их,дээд сургуулийн дипломын хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Сувилах эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар/Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Мэргэжил олгох болон дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг A блокын 2 давхарт Хүний нөөц, хөгжлийн
алба болон Сувилахуй эрхэлсэн албанд 2019.08.16 хүртэл хүлээн авна. Утас:77111017,
77111066

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА
СУВИЛАХУЙ ЭРХЭЛСЭН АЛБА

2019.08.06

Тавигдах шаардлага:

 • Сувилагч мэргэжлээр анагаах ухааны их, дээд сургууль төгссөн
 • Сувилах эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээтэй
 • Харилцаа, хандлагатай
 • Компьютерийн хэрэглээний мэдлэгтэй

Таны давуу тал:

 • Төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн сувилагчаар ажиллаж, дадлагажсан
 • Олгох, дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан
 • Хэлний мэдлэг дундаас дээш түвшиний мэдлэгтэй
 • Спорт, урлагын авъяастай бол давуу тал болно.

Манай эмнэлгийн давуу тал:

 • Шууд үндсэн цалинд орж ажиллана
 • Улсын хэмжээнд ажилладаг нарийн мэргэжлээр мэргэших
 • Эрхтэн шилжүүлэн суулгах чиглэлээр мэргэших
 • Гадаад сургалтанд хамрагдах
 • Мэдлэг, мэргэжлээ дээшлүүлэх, төрөлжсөн нарийн мэргэжлээр мэргэшихэд дэмжиж ажиллана.

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг- 2%/
 • Төгссөн их, дээд сургуулийн дипломын хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Сувилах эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Мэргэжил олгох болон дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг A блокын 2 давхарт Хүний нөөц, хөгжлийн
алба болон Сувилахуй эрхэлсэн албанд 2019.07.05 хүртэл хүлээн авна. Утас: 77111017,
77111066

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА
СУВИЛАХУЙ ЭРХЭЛСЭН АЛБА

2019.06.25

Тавигдах шаардлага:
- Мужааны мэргэшилтэй
- Ажлын дадлага туршлагатай 5-аас дээш жил ажилласан байх
- 35-аас дээш насны
- Гарын ур дүй, чадвар сайтай байх
- Архи тамхи хэрэглэдэггүй байх
- Ачаалал даах чадамжтай байх

Манай эмнэлгийн давуу тал:
 МУ-ын 94 жилийн түүхтэй анхдагч, манлайлагч хамт олон
 Нарийн мэргэжлийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэгч мэргэшсэн багуудтай
хамтарч ажиллана
Бүрдүүлэх материал:
 Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг- 2%/
 Төгссөн их, дээд сургууль, мэргэшлийн үнэмлэх, дипломны хуулбар /Нотариатаар
баталгаажуулах/
 Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 Ажил хүссэн өргөдөл
Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Захиргааны 5 давхарт Хүний
нөөц, хөгжлийн албанд 2019.04.01 хүртэл хүлээн авна. Утас:77111017
Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна. Үүнд:
1. Баримт бичгийн шалгалт /үнэмлэх, дипломыг цахимаар шалгах, баримт бичигт судалгаа
хийх/
2. Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА

2019.03.12

Тавигдах шаардлага:
- Барилгын засалчин мэргэшилтэй
- Ажлын дадлага туршлагатай 3-аас дээш жил ажилласан байх /плита, чулуу наах
чадамжтай байх/
- 35-аас дээш насны
- Архи тамхи хэрэглэдэггүй байх
- Ачаалал даах чадвартай байх

Манай эмнэлгийн давуу тал:
 МУ-ын 94 жилийн түүхтэй анхдагч, манлайлагч хамт олон
 Нарийн мэргэжлийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэгч мэргэшсэн багуудтай
хамтарч ажиллана
Бүрдүүлэх материал:
 Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг- 2%/
 Төгссөн их, дээд сургууль, мэргэшлийн үнэмлэх, дипломны хуулбар /Нотариатаар
баталгаажуулах/
 Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 Ажил хүссэн өргөдөл
Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Захиргааны 5 давхарт Хүний
нөөц, хөгжлийн албанд 2019.04.01 хүртэл хүлээн авна. Утас:77111017
Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна. Үүнд:
1. Баримт бичгийн шалгалт /үнэмлэх, дипломыг цахимаар шалгах, баримт бичигт судалгаа
хийх/
2. Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА

2019.03.12

Тавигдах шаардлага:

 • Анагаах ухааны их дээд сургуулийг хүний их эмч мэргэжлээр төгссөн
 • Эмчлэх эрхийн зөвшөөрөлтэй (лицензтэй)
 • Лабораторын эмчийн резидентурыг төгссөн
 • Эмнэлзүйн нян судлаач эмчийн мэргэшүүлэх сургалтыг төгссөн

Манай эмнэлгийн давуу тал:

 • Ажлын байран дээр тасралтгүй сургаж, хөгжүүлнэ
 • Мэдлэг, мэргэжлээ дээшлүүлэх, төрөлжсөн нарийн мэргэжлээр мэргэшихэд дэмжлэг үзүүлж ажиллана.
 • Хэлний болон мэргэжлийн шалгалтад тэнцвэл эрхтэн шилжүүлэн суулгах чиглэлээр олон улсад урт болон богино хугацааны тэтгэлэгтэй сургалтад хамруулна

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг- 2%/
 • Төгссөн их, дээд сургуулийн дипломын хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Эмчлэх эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Мэргэжил олгох болон дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Захиргааны 5 давхарт Хүний нөөц, хөгжлийн албанд 2019.03.14 хүртэл хүлээн авна. Утас:77111017

Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна. Үүнд:

 1. Мэргэжлийн чиглэлээр ур чадварын шалгалт
 2. Англи хэл, компьютерийн мэдлэг үнэлэх тестийн шалгалт
 3. Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА

2018.03.04

Тавигдах шаардлага:

 • Хөдөлгөөн засалч мэргэжлээр анагаах ухааны их, дээд сургууль төгссөн
 • Эмчлэх эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээтэй
 • Харилцаа, хандлагатай
 • Багаар ажиллах чадвартай
 • Компьютерийн хэрэглээний мэдлэгтэй

Таны давуу тал:

 • Хэлний мэдлэг дундаас дээш түвшиний мэдлэгтэй
 • Спорт, урлагын авъяастай бол давуу тал болно.

Манай эмнэлгийн давуу тал:

 • Шууд үндсэн цалинд орж ажиллана
 • Гадаад сургалтанд хамрагдах

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг- 2%/
 • Төгссөн их, дээд сургуулийн дипломын хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Эмчлэх эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар

/Нотариатаар баталгаажуулах/

 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Захиргааны 5 давхарт Хүний
нөөц, хөгжлийн алба болон Сувилахуй эрхэлсэн албанд 2019.02.21 хүртэл хүлээн авна.

Утас: 77111017, 77111066, 99077063


Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна. Үүнд:
1. Мэргэжлийн чиглэлээр ур чадварын шалгалт
2. Англи хэл, компьютерийн мэдлэг үнэлэх тестийн шалгалт
3. Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА
СУВИЛАХУЙ ЭРХЭЛСЭН АЛБА

2019.02.15

Тавигдах шаардлага:

 • Уламжлалт анагаах ухааны сувилагч мэргэжлээр анагаах ухааны их, дээд сургууль төгссөн
 • Сувилах эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээтэй
 • Харилцаа, хандлагатай
 • Компьютерийн хэрэглээний мэдлэгтэй

Манай эмнэлгийн давуу тал:

 • Ажлын байр, албан тушаалын шатлалын дагуу үндсэн цалинг шууд олгоно
 • Ажлын байран дээр тасралтгүй сургаж, хөгжүүлнэ
 • Мэдлэг, мэргэжлээ дээшлүүлэх, төрөлжсөн нарийн мэргэжлээр мэргэшихэд дэмжлэг үзүүлж ажиллана.

Таны давуу тал:

 • Төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн сувилагчаар ажиллаж, дадлагажсан
 • Олгох, дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан
 • Хэлний мэдлэг дундаас дээш түвшиний мэдлэгтэй
 • Спорт, урлагын авъяастай бол давуу тал болно.

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг- 2%/
 • Төгссөн их, дээд сургуулийн дипломын хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Сувилах эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Мэргэжил олгох болон дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Захиргааны 5 давхарт Хүний
нөөц, хөгжлийн алба болон Сувилахуй эрхэлсэн албанд 2019.02.28 хүртэл хүлээн авна.

Утас:77111017, 77111066, 99077063


Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна. Үүнд:
1. Мэргэжлийн чиглэлээр ур чадварын шалгалт
2. Англи хэл, компьютерийн мэдлэг үнэлэх тестийн шалгалт
3. Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА
СУВИЛАХУЙ ЭРХЭЛСЭН АЛБА

2018.02.12

Хагалгааны сувилагч – 2
Мэдээгүйжүүлгийн сувилагч - 2 орон тоонд сувилагч авна.


Тавигдах шаардлага:

 • Сувилагч мэргэжлээр анагаах ухааны их, дээд сургууль төгссөн
 • Сувилах эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээтэй
 • Харилцаа, хандлагатай
 • Компьютерийн хэрэглээний мэдлэгтэй

Таны давуу тал:

 • Хагалгаа болон мэс заслын сувилахуйн судлал, мэдээгүйжүүлгийн чиглэлээр төгсөлтийндараах сургалтанд хамрагдаж, төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн сувилагчаар ажиллаж, дадлагажсан
 • Хэлний мэдлэг дундаас дээш түвшиний мэдлэгтэй
 • Спорт, урлагын авъяастай бол давуу тал болно.

Манай эмнэлгийн давуу тал:

 • Шууд үндсэн цалинд орж ажиллана
 • Улсын хэмжээнд ажилладаг нарийн мэргэжлээр мэргэших
 • Эрхтэн шилжүүлэн суулгах чиглэлээр мэргэших
 • Гадаад сургалтанд хамрагдах
 • Мэдлэг, мэргэжлээ дээшлүүлэх, төрөлжсөн нарийн мэргэжлээр мэргэшихэд дэмжиж ажиллана.

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг- 2%/
 • Төгссөн их, дээд сургуулийн дипломын хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Сувилах эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар/Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Мэргэжил олгох болон дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Захиргааны 5 давхарт Хүний
нөөц, хөгжлийн алба болон Сувилахуй эрхэлсэн албанд 2019.02.28 хүртэл хүлээн авна.

Утас:77111017, 77111066, 99077063

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА
СУВИЛАХУЙ ЭРХЭЛСЭН АЛБА

2019.02.12

Тавигдах шаардлага:

 • Сувилагч мэргэжлээр анагаах ухааны их, дээд сургууль төгссөн Сувилах эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээтэй
 • Харилцаа, хандлагатай
 • Компьютерийн хэрэглээний мэдлэгтэй

Таны давуу тал:

 • Төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн сувилагчаар ажиллаж, дадлагажсан
 • Олгох, дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан
 • Хэлний мэдлэг дундаас дээш түвшиний мэдлэгтэй
 • Спорт, урлагын авъяастай бол давуу тал болно.

Манай эмнэлгийн давуу тал:

 • Шууд үндсэн цалинд орж ажиллана
 • Улсын хэмжээнд ажилладаг нарийн мэргэжлээр мэргэших
 • Эрхтэн шилжүүлэн суулгах чиглэлээр мэргэших
 • Гадаад сургалтанд хамрагдах
 • Мэдлэг, мэргэжлээ дээшлүүлэх, төрөлжсөн нарийн мэргэжлээр мэргэшихэд дэмжиж ажиллана.

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг- 2%/
 • Төгссөн их, дээд сургуулийн дипломын хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Сувилах эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар/Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Мэргэжил олгох болон дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Захиргааны 5 давхарт Хүний
нөөц, хөгжлийн алба болон Сувилахуй эрхэлсэн албанд 2019.02.28 хүртэл хүлээн авна.

Утас:77111017, 77111066, 99077063

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА
СУВИЛАХУЙ ЭРХЭЛСЭН АЛБА

2019.02.12

Тавигдах шаардлага:

 • Эмнэлгийн лаборант- техникч мэргэжлээр анагаах ухааны их, дээд сургууль төгссөн
 • Компьютерийн хэрэглээний мэдлэгтэй, интернетийн орчин дотоод сүлжээнд ажиллах чадвартай
 • Харилцаа, хандлагатай, багаар ажиллах чадвартай

Таны давуу тал:

 • Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан ажлын дадлага, туршлагатай
 • Төгсөлтийн дараах төрөлжсөн мэргэшлийн олгох сургалтанд хамрагдсан
 • Англи хэл болон бусад гадаад хэлний мэдлэг дундаас дээш түвшиний мэдлэгтэй
 • Спорт, урлагын авъяастай бол давуу тал болно.

Манай эмнэлгийн давуу тал:

 • Шууд үндсэн цалинд орж ажиллана
 • Гадаад сургалтанд хамрагдах
 • Төгсөлтийн дараах төрөлжсөн мэргэшлийн олгох, дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдахад дэмжиж ажиллана.

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг- 2%/
 • Төгссөн их, дээд сургуулийн дипломын хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Төгсөлтийн дараах төрөлжсөн мэргэшлийн олгох сургалтанд хамрагдсан бол гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Захиргааны 5 давхарт Хүний
нөөц, хөгжлийн алба болон Сувилахуй эрхэлсэн албанд 2019.02.18 хүртэл хүлээн авна.


Утас:11312496, 11323895, 99077063


Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна. Үүнд:
1. Лабораторын тоног төхөөрөмжтэй ажиллах чадварыг үнэлэх шалгалт
2. Англи хэл, компьютерийн мэдлэг үнэлэх тестийн шалгалт
3. Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА
СУВИЛАХУЙ ЭРХЭЛСЭН АЛБА

2018.02.12

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний халдварын тандалт

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Нийгмийн эрүүл мэнд, Анагаах ухааны боловсрол олгох их, дээд сургуулийг бакалавр зэрэгтэй
төгссөн
Мэргэжлээрээ 3-с доошгүй жил ажилласан байх
Тархвар судлаачийн мэргэжил олгох, дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан байх

Нэмэлт мэдээлэл

- Ажлын байран дээр тасралтгүй сургалтад хамрагдаж, өөрийгөө хөгжүүлэх боломжтой
- мэргэжлийн болон хэлний түвшин шаардлага хангавал гадаад улсад урт богино хугацааны
сургалтад хамруулна
- 94 жилийн түүхтэй, улсын ууган эмнэлгийн захиргаа, удирдлагын хэсэгт ажиллана

Утасны дугаар

77111017

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг

Эмнэлгийн мэргэжилтнийг ёсзүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг
зохион байгуулах, эмнэлгийн мэргэжилтний ёскзүйн хэм хэмжээг сурталчлах

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

1. Анагаах ухаан, эрх зүй, хүний эрх, нийгмийн ухаан, сэтгэл судлалын чиглэлээр мэргэшсэн,
тухайн мэргэжлээр 8-аас доошгүй жил ажилласан, мэргэжил нэгт болон үйлчлүүлэгч, олон нийтийн
дунд нэр хүндтэй;
2. Ёсзүйн чиглэлээр сургалтад хамрагдсан байх /эмнэлгийн мэргэжилтний ёсзүйн чиглэлээр
сургалтад хамрагдсан буюу ажиллаж байсан туршлагатай бол давуу тал болно/
3. Ёсзүйн зөрчилд холбогдож байгаагүй байх;
4. Ёсзүйн чиглэлээр ажиллах сонирхолтой;
/Эрүүл мэндийн сайдын 2017.06.30-ны өдрийн А/256 тоот тушаалаар баталсан дүрмээс/

Нэмэлт мэдээлэл

- Монгол Улсын Ууган-Анхдагч эмнэлгийн мэргэжлийн хүчирхэг баг, хамт олон дунд ажиллана
- Нэр төрийн баталгаа

Утас

77111017

Тавигдах шаардлага:
● Уламжлалт анагаах ухааны сувилагч мэргэжлээр анагаах ухааны их, дээд сургууль
төгссөн
● Сувилах эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээтэй
● Харилцаа, хандлагатай
● Компьютерийн хэрэглээний мэдлэгтэй
Таны давуу тал:
● Мэргэжлээрээ ажиллаж байсан туршлагатай
● Хэлний мэдлэг дундаас дээш түвшиний мэдлэгтэй
● Спорт, урлагын авъяастай бол давуу тал болно.
Манай эмнэлгийн давуу тал:
● Шууд үндсэн цалинд орж ажиллана
● Гадаад сургалтанд хамрагдах
● Мэдлэг, мэргэжлээ дээшлүүлэх, төгсөлтийн дараах төрөлжсөн мэргэжлээр мэргэшихэд
дэмжиж ажиллана.
Бүрдүүлэх материал:
● Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг- 2%/
● Төгссөн их, дээд сургуулийн дипломын хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
● Сувилах эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар
/Нотариатаар баталгаажуулах/
● Иргэний үнэмлэхний хуулбар
● Ажил хүссэн өргөдөл
Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Захиргааны 5 давхарт Хүний
нөөц, хөгжлийн алба болон Сувилахуй эрхэлсэн албанд 2019.01.27 хүртэл хүлээн авна.
Утас:11312496, 11323895, 99077063
Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна. Үүнд:
1. Мэргэжлийн чиглэлээр ур чадварын шалгалт
2. Англи хэл, компьютерийн мэдлэг үнэлэх тестийн шалгалт
3. Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА
СУВИЛАХУЙ ЭРХЭЛСЭН АЛБА

2018.01. 21