Статистик
Өргөдөл гомдол
Талархал
Холбоо барих
Хууль тогтоомж
Сайтын хандалт
Нээлттэй ажлын байр

Нээлттэй ажлын байр

Гүйцэтгэх үүрэг:
 • Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн стратегийн хөгжилтэй холбоотой үр ашгийн, эдийн засгийн, маркетингийн суурь судалгаа болон хөрөнгийн болон санхүүгийн эрсдэлийн судалгаануудыг хийх, тусламж үйлчилгээ технологийн өртөг, үр ашиг, үр өгөөж, үр дүнг тооцох;
 • Байгууллагын төсвийн төслийг оновтой тооцоолон боловсруулах, батлуулах, төсвийн үр ашгийг сайжруулах, өөрийн орлогын эх үүсвэр, зардлын зарцуулалтад хяналт тавих, худалдан авах ажиллагааны удирдлага, журмыг хэрэгжүүлэх;

Тавигдах шаардлага:

 • Их дээд сургуулийг эдийн засаг, санхүү, бизнесийн удирдлагын мэргэжлээр төгссөн байх;
 • Мэргэжлээрээ 10-аас дээш жил ажилласан байх;
 • Удирдах албан тушаал 3-аас дээш жил эрхэлсэн байх;
 • Магистр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх
 • Мэргэжлийн чиглэлээрээ гадаад, дотоодын сургалтад хамрагдаж мэргэшсэн байх
 • Бусад чиглэлээр мэргэжил дээшлүүлсэн бол давуу тал болох;
 • Гадаад хэлний дунд, түүнээс дээш түвшний мэдлэгтэй байх;
 • Эерэг хандлагатай, багаар ажиллах, манлайлах ур чадвартай байх;

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг-2%/
 • Боловсролын түвшинг тодорхойлсон бүх баримт бичгүүд /нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
 • Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Захиргааны 5 давхарт 504 тоот өрөө, Захиргаа, хүний нөөцийн албанд 2020.12.31-ний өдрийг дуустал хугацаанд зөвхөн цахимаар авах байсныг Засгийн газрын шийдвэрээр бүх нийтийн бэлэн байдлын зэргийг сулруулж өндөржүүлсэн бэлэн байдалд шилжсэнтэй холбогдуулан 2020.12.15-ны өдрийг дуустал хугацаанд хүлээн авахаар боллоо. Сонгон шалгаруулалтыг цахимаар явуулна.

Анкетыг o.lhagvasuren@fchm.edu.mn цахим шуудангийн хаягаар хүлээн авна. Тодруулах асуулт байвал 77111017 утсаар лавлана уу.

Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна. Үүнд:

 1. Баримт бичгийн шалгаруулалт
 2. Онолын шалгалт
 3. Ярилцлагын шалгалт
Эдийн засаг, маркетингийн албаны даргын сонгон шалгаруулалтын зард оруулсан өөрчлөлт:
Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Захиргааны 5 давхарт 504 тоот өрөө, Захиргаа, хүний нөөцийн албанд 2020.12.31-ний өдрийг дуустал хугацаанд авах байсныг Засгийн газрын шийдвэрээр бүх нийтийн бэлэн байдлын зэргийг сулруулж өндөржүүлсэн бэлэн байдалд шилжсэнтэй холбогдуулан 2020.12.15-ны өдрийг дуустал цахимаар хүлээн авахаар боллоо.
Сонгон шалгаруулалтыг цахимаар явуулна.

УНТЭ-ИЙН ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦ АЛБА

2020.12.02

Гүйцэтгэх үүрэг:

 • Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн стратегийн хөгжилтэй холбоотой үр ашгийн, эдийн засгийн, маркетингийн суурь судалгаа болон хөрөнгийн болон санхүүгийн эрсдэлийн судалгаануудыг хийх, тусламж үйлчилгээ технологийн өртөг, үр ашиг, үр өгөөж, үр дүнг тооцох;
 • Байгууллагын төсвийн төслийг оновтой тооцоолон боловсруулах, батлуулах, төсвийн үр ашгийг сайжруулах, өөрийн орлогын эх үүсвэр, зардлын зарцуулалтад хяналт тавих, худалдан авах ажиллагааны удирдлага, журмыг хэрэгжүүлэх;

Тавигдах шаардлага:

 • Их дээд сургуулийг эдийн засаг, санхүү, бизнесийн удирдлагын мэргэжлээр төгссөн байх;
 • Мэргэжлээрээ 10-аас дээш жил ажилласан байх;
 • Удирдах албан тушаал 3-аас дээш жил эрхэлсэн байх;
 • Магистр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх
 • Мэргэжлийн чиглэлээрээ гадаад, дотоодын сургалтад хамрагдаж мэргэшсэн байх
 • Бусад чиглэлээр мэргэжил дээшлүүлсэн бол давуу тал болох;
 • Гадаад хэлний дунд, түүнээс дээш түвшний мэдлэгтэй байх;
 • Эерэг хандлагатай, багаар ажиллах, манлайлах ур чадвартай байх;

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг-2%/
 • Боловсролын түвшинг тодорхойлсон бүх баримт бичгүүд /нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
 • Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Захиргааны 5 давхарт 504 тоот өрөө, Захиргаа, хүний нөөцийн албанд 2020.12.31-ний өдрийг дуустал хугацаанд зөвхөн цахимаар o.lhagvasuren@fchm.edu.mn хаягаар хүлээн авна. Утас:77111017

Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна. Үүнд:

 1. Баримт бичгийн шалгаруулалт
 2. Онолын шалгалт
 3. Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦ АЛБА

2020.12.02

Гүйцэтгэх үүрэг:

 • Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд шаардлагатай эм, эмнэлгийн хэрэгсэл болон эмнэлгийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай бараа, эд материалын судалгаа, төлөвлөлт, татан авалт, хангалт, ашиглалт, нөөцийн сан, зарцуулалтад хяналт тавих, худалдан авах үйл ажиллагааг хууль эрхзүйн хүрээнд хариуцан ажиллах;
 • Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн мэргэжилтэн, ажилтан, үйлчлүүлэгчийг эрсдэлгүй, аюулгүй, ая тухай орчинд ажиллах, үйлчлүүлэх орчин нөхцлийг бүрдүүлэх, хангах, хяналт тавих, удирдан зохион байгуулах;

Тавигдах шаардлага:

 • Их дээд сургуулийг эдийн засаг, санхүү, бизнесийн удирдлагын мэргэжлээр төгссөн байх;
 • Төрийн байгууллагад 3-аас дээш жил ажилласан байх;
 • Удирдах албан тушаал эрхэлж байсан байх;
 • Мэргэжлийн чиглэлээрээ гадаад, дотоодын сургалтад хамрагдаж мэргэшсэн байх
 • А3 сертификаттай сургалтад хамрагдсан бол давуу тал болох;
 • Бусад чиглэлээр мэргэжил дээшлүүлсэн бол давуу тал болох;
 • Гадаад хэлний дунд, түүнээс дээш түвшний мэдлэгтэй байх;
 • Эерэг хандлагатай, багаар ажиллах, манлайлах ур чадвартай байх;

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг-2%/
 • Боловсролын түвшинг тодорхойлсон бүх баримт бичгүүд /нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
 • Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Захиргааны 5 давхарт 504 тоот өрөө, Захиргаа, хүний нөөцийн албанд 2020.11.11-ний өдрийг дуустал хугацаанд хүлээн авна. Утас:77111017

Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна. Үүнд:

 1. Баримт бичгийн шалгаруулалт
 2. Онолын шалгалт
 3. Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦ АЛБА

2020.11.04

Гүйцэтгэх үүрэг:

 • Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд ашиглагддаг техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжүүдийн чанар, аюулгүй байдал, шалгалт тохируулга, ашиглалт, хангалт, засвар үйлчилгээ, эрсдэл эвдрэл гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх, сургалт зохион байгуулах, зөвлөх, техникийн ажилчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн удирдлагыг хангахад чиглэсэн ажлуудыг мэргэжил, аргазүйгээр удирдах;
 • Байгууллагын эмнэлгийн техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн бодлого, дүрэм, журмыг судалж боловсруулах, мөрдүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах;
 • Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд шинээр нэвтрүүлэх технологи, инновацийн ажлуудыг олон улсын түвшинд хүргэхэд стратегийн чиглэсэн хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх;

Тавигдах шаардлага:

 • Их дээд сургуулийг эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженерийн мэргэжлээр төгссөн;
 • Мэргэжлээрээ 10-аас дээш жил ажилласан байх;
 • Удирдах албан тушаал 5-аас жил эрхэлж байсан байх;
 • Инженерийн мэргэшсэн болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх;
 • Мэргэжлийн чиглэлээрээ гадаад, дотоодын сургалтад хамрагдсан байх
 • Бусад чиглэлээр мэргэжил дээшлүүлсэн бол давуу тал болох;
 • Гадаад хэлний дунд, түүнээс дээш түвшний мэдлэгтэй байх;
 • Эерэг хандлагатай, багаар ажиллах, манлайлах ур чадвартай байх;

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг-2%/
 • Боловсролын түвшинг тодорхойлсон бүх баримт бичгүүд /нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
 • Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Захиргааны 5 давхарт 504 тоот өрөө, Захиргаа, хүний нөөцийн албанд 2020.10.30-ны өдрийг дуустал хугацаанд хүлээн авна. Утас:77111017

Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна. Үүнд:

 1. Баримт бичгийн шалгаруулалт
 2. Онолын шалгалт
 3. Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦ АЛБА

2020.10.22

Гүйцэтгэх үүрэг:

 • Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн мэдээллийн технологитой холбогдох бүх асуудлыг хариуцан мэдээ, мэдээлэл, сүлжээ, систем, камер, дотуур холбооны тасралтгүй, найдвартай ажиллагаа, мэдээллийн сангийн хадгалалт, хамгаалалт, нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах, халдлага эрсдэлээс сэргийлэх, сургалт зохион байгуулах, зөвлөх, албаны ажилчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, мэдээллийн удирдлагын тогтолцоог хангахад чиглэсэн ажлуудыг мэргэжил, аргазүйгээр удирдах;
 • Байгууллагын мэдээллийн технологийн бодлого, дүрэм, журмыг судалж боловсруулах, мөрдүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах;
 • Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд шинээр нэвтрүүлэх технологи, инновацийн ажлуудыг олон улсын түвшинд хүргэхэд стратегийн чиглэсэн хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх;

Тавигдах шаардлага:

 • Их дээд сургуулийг мэдээллийн технологи, программ хангамжийн чиглэлээр төгссөн;
 • Магистр болон түүнээс дээш эрдмийн зэрэгтэй;
 • Мэргэжлээрээ 8-аас дээш жил ажилласан байх;
 • Удирдах албан тушаал 3-аас дээш жил эрхэлж байсан байх;
 • Мэдээлэл технологийн удирдлага болон удирдахуйн ухааны чиглэлээр мэргэжил дээшлүүлсэн, мэргэшсэн байх;
 • Мэргэжлээрээ гадаад, дотоодын эрүүл мэндийн байгууллагад мэргэжил дээшлүүлсэн байх
 • Гадаад хэлний дунд, түүнээс дээш түвшний мэдлэгтэй байх;
 • Эерэг хандлагатай, багаар ажиллах, манлайлах ур чадвартай байх;

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг-2%/
 • Боловсролын түвшин, мэргэжил дээшлүүлсэн байдлыг тодорхойлсон бүх баримт бичгүүд /нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
 • Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Захиргааны 5 давхарт 504 тоот өрөө, Захиргаа, хүний нөөцийн албанд 2020.10.29-ны өдрийг дуустал хугацаанд хүлээн авна. Утас:77111017

Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна. Үүнд:

 1. Баримт бичгийн шалгаруулалт
 2. Онолын шалгалт
 3. Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦ АЛБА

2020.10.22

Гүйцэтгэх үүрэг:

 • Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн хүний нөөцийн асуудлыг тодорхойлох, хүний нөөцийн хөтөлбөрийг төлөвлөх, стратегийг боловсруулах, ажилчдын хүний нөөц бүрдүүлэх-хуримтлуулах-тэнцвэржүүлэх, тэднийг сонгон шалгаруулах, чиглүүлэх, сургах, зөвлөх, ажлын байрны мэдээлэл өгөгдлийг шинжлэх, ажилчдын гүйцэтгэлийг хянах, үнэлэх, ажилчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн ажлуудыг хариуцан хүний нөөцийн үйл ажиллагааг мэргэжил, аргазүйгээр удирдах,
 • Байгууллагын хүний нөөцийн бодлого, дүрэм, журмыг судалж боловсруулах, мөрдүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах;
 • Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд шинээр нэвтрүүлэх технологи, инновацийн ажлуудыг олон улсын түвшинд хүргэхэд стратегийн чиглэсэн хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх;

Тавигдах шаардлага:

 • Анагаах ухааны их дээд сургуулийг хүний их эмч мэргэжлээр төгссөн;
 • Магистр болон түүнээс дээш эрдмийн зэрэгтэй;
 • Ахлах болон түүнээс дээш мэргэжлийн зэрэгтэй;
 • Эмчлэх эрхийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй байх;
 • Мэргэжлээрээ 10-аас дээш жил ажилласан байх;
 • Удирдах албан тушаал эрхэлж байсан байх;
 • Эрүүл мэндийн удирдлага болон удирдахуйн ухааны чиглэлээр мэргэжил дээшлүүлсэн байх;
 • Хүний нөөцийн менежментийн чиглэлээр мэргэшсэн байх
 • Гадаад хэлний дунд, түүнээс дээш түвшний мэдлэгтэй байх;
 • Эерэг хандлагатай, багаар ажиллах, манлайлах ур чадвартай байх;

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг-2%/
 • Боловсролын түвшинг тодорхойлсон бүх баримт бичгүүд /нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/
 • Эмчлэх эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
 • Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Захиргааны 5 давхарт 504 тоот өрөө, Захиргаа, хүний нөөцийн албанд 2020.10.26-ны өдрийг дуустал хугацаанд хүлээн авна. Утас:77111017

Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна. Үүнд:

 1. Баримт бичгийн шалгаруулалт
 2. Онолын шалгалт
 3. Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦ АЛБА

2020.10.20

Гүйцэтгэх үүрэг:

 • Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдал, үйл ажиллагаанд хяналт тавих, зөвлөмж гаргах, аюул эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, чанарын бодлого, төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг төлөвлөх, хэрэгжилтийг хангахад мэргэжлийн арга зүй, удирдлагаар хангах;
 • Хөндлөнгийн хяналт шинжилгээний баг, эмнэлгийн чанарын баг, мэргэжлийн салбар зөвлөл, хороо, комисстой хамтарч эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний стандарт, эмнэлзүйн удирдамж, журмыг шинэчилж боловсруулах, мөрдүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах;
 • Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах олон улсын туршлагыг нэвтрүүлэх, тусламж үйлчилгээнд шинээр нэвтрүүлэх технологи, инновацийн ажлуудыг олон улсын түвшинд хүргэхэд стратегийн чиглэсэн хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх;

Тавигдах шаардлага:

 • Анагаах ухааны их дээд сургуулийг хүний их эмч мэргэжлээр төгссөн;
 • Анагаах ухааны магистр болон түүнээс дээш эрдмийн зэрэгтэй;
 • Эмчлэх эрхийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй байх;
 • Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэгт 10-аас дээш жил ажилласан байх;
 • Төрөлжсөн мэргэшлийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх мэдлэг, туршлагатай;
 • Удирдах албан тушаал эрхэлж байсан байх;
 • Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын чиглэлээр ажиллаж байсан туршлагатай
 • Эрүүл мэндийн удирдлага болон удирдахуйн ухааны чиглэлээр мэргэжил дээшлүүлсэн байх;
 • Гадаад хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй байх;
 • Эерэг хандлагатай, багаар ажиллах, манлайлах ур чадвартай байх;

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг-2%/
 • Боловсролын түвшинг тодорхойлсон бүх баримт бичгүүд /нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/
 • Эмчлэх эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
 • Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Захиргааны 5 давхарт 504 тоот өрөө, Захиргаа, хүний нөөцийн албанд 2020.10.26-ны өдрийг дуустал хугацаанд хүлээн авна. Утас:77111017

Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна. Үүнд:

 1. Баримт бичгийн шалгаруулалт
 2. Онолын шалгалт
 3. Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦ АЛБА

2020.10.20

Ажлын байрны сонгон шалгаруулалтанд тавигдах шаардлага

 • Сувилагч мэргэжилээр төгссөн.
 • Ариутгагчийн мэргэжил олгох курс төгссөн.
 • Ажлын байрны тодорхойлолтонд тусгагдсан тусгай шаардлагуудыг хангасан, ажлын ачаалал дааж ажиллах чадвартай
 • Англи хэлний дунд болон дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй
 • Компьютерийн хэрэглээний программуудыг бүрэн эзэмшсэн
 • Интернетийн орчин, дотоод сүлжээнд чөлөөтэй ажиллах
 • Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэмжээг эрхэмлэн дээдэлдэг, харилцаа хандлага сайтай.
 • Хувийн зохион байгуулалттай, багаар ажиллах чадвартай, аливаа юманд чин сэтгэлээсээ ханддаг байх
 • Олон нийтийн ажилд идэвх санаачлагатай оролцдог, урлаг, спортын авъяастай бол давуу тал болно.

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан хүний материалыг УНТЭ-ийн СЭА-нд аван 2020 оны 10 дугаар сарын 01-ны өдрийн дотор хүлээн авна. Утас: 88836982

Бүрдүүлэх материал:

 1. Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт
 2. Төгссөн сургуулийн диплом, гэрчилгээний хуулбар
 3. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 4. Мэргэжил эзэмшсэн болон дээшлүүлсэн гэрчилгээний хуулбар

УНТЭ-ийн ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА

2020.09.14

Гүйцэтгэх үүрэг:

 • Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг үйлчлүүлэгчдэд чанарын өндөр түвшинд үзүүлэхэд мэргэжлийн арга зүй, удирдлагаар хангах;
 • Тусламж үйлчилгээнд шинээр нэвтрүүлэх технологи, инноваци, сургалт, эрдэм шинжилгээний ажлуудыг олон улсын түвшинд хүргэхэд стратегийн чиглэсэн хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх;

Тавигдах шаардлага:

 • Анагаах ухааны их дээд сургуулийг хүний их эмч мэргэжлээр төгссөн;
 • Анагаах ухааны докторын зэрэгтэй;
 • Мэргэжлийн зэрэг хамгаалсан байх;
 • Эмчлэх эрхийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй байх;
 • Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэгт 10-аас дээш жил ажилласан байх;
 • Төрөлжсөн мэргэшлийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх туршлагатай, өргөн мэдлэг эзэмшсэн байх;
 • Удирдах албан тушаал эрхэлж байсан байх;
 • Эрүүл мэндийн удирдлага, төрийн удирдлагаар мэргэжил дээшлүүлсэн байх;
 • Гадаад хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй байх;
 • Эерэг хандлагатай, багаар ажиллах, манлайлах ур чадвартай байх;

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг-2%/
 • Боловсролын түвшинг тодорхойлсон бүх баримт бичгүүд /нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/
 • Эмчлэх эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
 • Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Захиргааны 5 давхарт 504 тоот өрөө, Хүний нөөц, хөгжлийн албанд 2020.09.07-ны өдрийг дуустал хугацаанд хүлээн авна. Утас: 77111017

Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна. Үүнд:

 1. Баримт бичгийн
 2. Ярилцлагын шалгалт

Улсын нэгдүгээр төв эмнэлгийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь тус эмнэлгийн Захирлын албан тушаалд нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарлаж, шаардлага хангасан, сонирхсон иргэнийг сонгон шалгаруулалтанд оролцохыг урьж байна.

Нэг. Тавигдах шаардлага

Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.3 дахь хэсэгт заасны дагуу эмнэлгийн Захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтанд оролцох иргэн дараах шаардлагыг хангасан байна:

 1. Эрүүл мэндийн салбарт 10-аас доошгүй жил ажилласан;
 2. Эрүүл мэндийн байгууллагад 5-аас доошгүй жил удирдах албан тушаалд ажилласан;
 3. Нийгмийн эрүүл мэндийн болон анагаах ухааны боловсрол олгох их, дээд сургууль төгссөн, эрүүл мэндийн удирдлагаар мэргэшсэн;
 4. Эрүүл мэндийн удирдлагаар магистрын зэрэг хамгаалсан;
 5. Тодорхой албан тушаал эрхлэх буюу үйл ажиллагаа явуулах эрх нь шүүхийн шийдвэрээр хасагдаагүй;
 6. Улс төрийн намын гишүүн бус;
 7. Хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагад удирдах албан тушаал эрхэлдэггүй;
 8. Бусад байгууллага, аж ахуйн нэгжийн удирдлагын бүрэлдэхүүнд хавсран ажилладаггүй.

Хоёр. Сонгон шалгаруулалтанд оролцоход бүрдүүлэх материал

Сонгон шалгаруулалтанд оролцох хүсэлтэй, шаардлага хангасан иргэн доор дурдсан материалыг бүрдүүлж өгнө:

 1. Төрийн албан хаагчийн анкет (төрийн албан хаагчийн биеийн байцаалтын маягт 1-ийн дагуу);
 2. Иргэний үнэмлэхний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, эсхүл улсын бүртгэлийн лавлагаа;
 3. Тухайн албан тушаалд томилогдох хүсэлт, бүрдүүлсэн материалын баталгааг илэрхийлсэн өргөдөл (Эрүүл мэндийн Сайдын 2018 оны А/454 дүгээр тушаалын 6 дугаар хавсралтын дагуу);
 4. Мэргэжлийн мэдлэг, ур чадварын чадавхыг илэрхийлсэн хоёр хүний тодорхойлолт;
 5. 4x3 хэмжээтэй хоёр хувь цээж зураг;
 6. Нийгмийн эрүүл мэндийн болон анагаах ухааны боловсрол олгох их, дээд сургууль төгссөн, эрүүл мэндийн удирдлагаар мэргэшсэнийг нотлох баримт бичиг /боловсролын диплом, мэргэшлийн үнэмлэхний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, эх хувийн хамт/;
 7. Эрүүл мэндийн салбарт 10-аас доошгүй жил ажилласныг нотлох баримт /хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн холбогдох хэсгийг хуулбарлан эх хувийн хамт/;
 8. Эрүүл мэндийн байгууллагад 5-аас доошгүй жил удирдах албан тушаалд ажилласныг нотлох баримт /хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн холбогдох хэсгийг хуулбарлан эх хувийн хамт/;
 9. Англи хэлний мэдлэг, чадвар дүгнэдэг ‘TOEIC’ олон улсын шалгалтын гэрчилгээний хуулбар, эх хувийн хамт, эсхүл гадаад хэлний мэдлэг чадварыг англи хэлээр суралцсан гадаад улсын их, дээд сургууль, коллеж төгссөн, магистр, докторын зэрэг хамгаалсан дипломын хуулбар, эх хувийн хамт, эсхүл олон улсад хүлээн зөвшөөрөгддөг англи хэлний түвшин тогтоох шалгалт өгснийг гэрчлэх албан ёсны баримт бичгийн хуулбар, эх хувийн хамт;
 10. Эмнэлгийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн төсөл /тухайн эмнэлгийг бие даан хөгжүүлэхийн тулд бүтэц, зохион байгуулалт, хүний нөөц, санхүү, бодлого, төлөвлөлт, үйлчилгээний хувьд хэрхэн хөгжүүлэх, хэрхэн үр дүн, үр ашигтай ажиллуулах зэрэг мэдээллийг тусгана/;
 11. Улс төрийн намын гишүүн бус, хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагад удирдах албан тушаал эрхэлдэггүй, бусад байгууллага, аж ахуйн нэгжийн удирдлагын бүрэлдэхүүнд хавсран ажилладаггүйг илэрхийлсэн баримт бичиг, эсхүл тодорхойлолт (эсхүл эдгээрийг нотлон илэрхийлсэн өөрийн гарын үсэг бүхий баталгаа).

Жич: Эх хувиар ирүүлсэн баримт бичгийг сонгон шалгаруулалт дууссаны дараа буцаан өгнө.

Гурав. Сонгон шалгаруулалт явуулах газрын хаяг

Улсын нэгдүгээр төв эмнэлгийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл

Хаяг: Улаанбаатар хот 210648, Сүхбаатар дүүрэг, С.Зоригийн гудамж-2, Улсын нэгдүгээр төв эмнэлгийн байр.

Дөрөв: Сонгон шалгаруулалтын материал хүлээн авах, бүртгэл явагдах хугацаа.

Материалыг цаасан хэлбэрээр бүрдүүлж ирүүлнэ. Бүрдүүлсэн материалыг болон материалын жагсаалт, тус бүрийн хуудасны тоог дурдаж өөрийн гарын үсэг зурсан товъёогийг дугтуйнд хамт хийж битүүмжлэн 2020 оны 08 дугаар сарын 10-ны өдрийн 16.00 цагаас өмнө доор дурдсан ажилтанд дараах хаягаар хүлээлгэн өгч бүртгүүлнэ:

Хаяг: Улаанбаатар хот 210648, Сүхбаатар дүүрэг, С.Зоригийн гудамж-2, Улсын нэгдүгээр төв эмнэлгийн Б блок 5 давхар.

Тав. Хариуцах ажилтны утасны дугаар

Улсын нэгдүгээр төв эмнэлгийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга С.Хулан. Холбоо барих утас:99074782

УЛСЫН НЭГДҮГЭЭР ТӨВ ЭМНЭЛГИЙН

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

Гүйцэтгэх үндсэн чиг үүрэг:

 1. Зүрх судасны төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх
 2. Яаралтай тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх
 3. Тасгийн өдөр тутмын болон эмчийн, сувилахуйн, үйлчилгээний багуудыг удирдан зохион байгуулах, манлайлах
 4. Эрдэм шинжилгээ, сургалтын үйл ажиллагааг эрхлэх, хяналт тавих, тайлагнах
 5. Эрүүл мэндийн салбарын бусад шатлалын эмнэлгүүдийн эмч, мэргэжилтнүүдэд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, сургалт зохион байгуулах

Тавигдах шаардлага:

 1. Анагаах ухааны их дээд сургуулийг хүний их эмчийн мэргэжлээр төгссөн байх
 2. Зүрхний эмгэг судлаач эмчийн төрөлжсөн мэргэжил эзэмшсэн байх
 3. Эмчлэх эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй байх
 4. Төрөлжсөн мэргэжлийн чиглэлээр 8-аас доошгүй жил ажилласан ажлын дадлага туршлагатай байх
 5. Зүрхний үйл оношийн болон судсан доторх оношлогоо, эмчилгээ (ангиограф) хийх, хөрвөж ажиллах чадвартай байх
 6. Мэргэжлийн чиглэлээр АУ-ны магистрын зэрэг хамгаалсан байх
 7. 2 болон түүнээс дээш гадаад хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй байх
 8. Эерэг харилцаа хандлагатай, багаар ажиллах чадвартай
 9. Хамт олныг манлайлах, удирдан зохион байгуулах авьяастай

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг-1%/
 • Төгссөн их, дээд сургуулийн дипломын хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Эмчлэх эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Эрдмийн болон мэргэжлийн зэргийн үнэмлэхний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Хүний нөөц, хөгжлийн албанд 2020.06.23-ыг дуустал хүлээн авна. Утас: 77111017

Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна. Үүнд:

 1. Баримт бичгийн шалгаруулалт
 2. Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА

2020.06.17

Гүйцэтгэх үүрэг:

 1. Уушиг, харшлын эмгэг судлалын төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх
 2. Харшил судлалын төрөлжсөн мэргэжлийн тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх

Тавигдах шаардлага:

 • Анагаах ухааны их дээд сургуулийг хүний их эмч мэргэжлээр төгссөн байх
 • Эмчлэх эрхийн зөвшөөрөлтэй (лицензтэй) байх
 • Дотрын эмчийн мэргэшүүлэх (резидентур болон төрөлжсөн) сургалтыг төгссөн байх
 • Уушигны эмчийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтыг төгссөн байх
 • Харшил судлалаар мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсан байх
 • 3-аас дээш жил ажилласан ажлын туршлагатай байх
 • АУ-ны магистраас дээш зэрэгтэй байх

Манай эмнэлгийн давуу тал:

 • Ажлын байран дээр тасралтгүй сургаж, хөгжүүлнэ
 • Мэдлэг, мэргэжлээ дээшлүүлэх, төрөлжсөн нарийн мэргэжлээр мэргэшихэд дэмжлэг үзүүлж ажиллана.
 • Хэлний болон мэргэжлийн шалгалтад тэнцвэл мэргэжлийн чиглэлээр олон улсад урт болон богино хугацааны тэтгэлэгтэй сургалтад хамруулна

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг-1%/
 • Төгссөн их, дээд сургуулийн дипломын хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Эмчлэх эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Мэргэшүүлэх болон дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Захиргааны 5 давхарт Хүний нөөц, хөгжлийн албанд 2020.06.19-ний өдрийг дуустал хугацаанд хүлээн авна. Утас: 77111017

Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна. Үүнд:

 1. Мэргэжлийн чиглэлээр ур чадварын шалгалт
 2. Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА

2020.06.08

Гүйцэтгэх үүрэг:

 1. Дотоод шүүрэл, булчирхайн эмгэг судлалын төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх
 2. Яаралтай тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх

Тавигдах шаардлага:

 • Анагаах ухааны их дээд сургуулийг хүний их эмч мэргэжлээр төгссөн байх
 • Эмчлэх эрхийн зөвшөөрөлтэй (лицензтэй) байх
 • Дотрын эмчийн мэргэшүүлэх (резидентур болон төрөлжсөн) сургалтыг төгссөн байх
 • 5-аас дээш жил ажилласан ажлын туршлагатай байх

Манай эмнэлгийн давуу тал:

 • Ажлын байран дээр тасралтгүй сургаж, хөгжүүлнэ
 • Мэдлэг, мэргэжлээ дээшлүүлэх, төрөлжсөн нарийн мэргэжлээр мэргэшихэд дэмжлэг үзүүлж ажиллана.
 • Хэлний болон мэргэжлийн шалгалтад тэнцвэл мэргэжлийн чиглэлээр олон улсад урт болон богино хугацааны тэтгэлэгтэй сургалтад хамруулна

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг- 2%/
 • Төгссөн их, дээд сургуулийн дипломын хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Эмчлэх эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Мэргэшүүлэх болон дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Захиргааны 5 давхарт Хүний нөөц, хөгжлийн албанд 2020.05.13-ны өдрийг дуустал хугацаанд хүлээн авна. Утас: 77111017

Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна. Үүнд:

 1. Мэргэжлийн чиглэлээр ур чадварын шалгалт
 2. Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА

2020.05.07

Тавигдах шаардлага:

 • Сувилагч мэргэжлээр анагаах ухааны их, дээд сургууль төгссөн
 • Сувилах эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээтэй
 • Харилцаа, хандлагатай
 • Компьютерийн хэрэглээний мэдлэгтэй

Таны давуу тал:

 • Төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн сувилагчаар ажиллаж, дадлагажсан
 • Олгох, дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан
 • Хэлний мэдлэг дундаас дээш түвшиний мэдлэгтэй
 • Спорт, урлагын авъяастай бол давуу тал болно.

Манай эмнэлгийн давуу тал:

 • Шууд үндсэн цалинд орж ажиллана
 • Улсын хэмжээнд ажилладаг нарийн мэргэжлээр мэргэших
 • Эрхтэн шилжүүлэн суулгах чиглэлээр мэргэших
 • Гадаад сургалтанд хамрагдах
 • Мэдлэг, мэргэжлээ дээшлүүлэх, төрөлжсөн нарийн мэргэжлээр мэргэшихэд дэмжиж ажиллана.

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг- 2%/
 • Төгссөн их, дээд сургуулийн дипломын хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Сувилах эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар/Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Мэргэжил олгох болон дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг A блокын 2 давхарт Сувилахуй эрхэлсэн
албанд 2020.04.30 хүртэл хүлээн авна. Утас: 88836982, 77111066

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА
СУВИЛАХУЙ ЭРХЭЛСЭН АЛБА

2020.04.20

Гүйцэтгэх үүрэг:

1. Яаралтай тусламжийн үндсэн мэргэжлийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх

2. Амь тэнссэн үеийн үйлчилгээг үзүүлэх

Тавигдах шаардлага:

 • Анагаах ухааны их дээд сургуулийг хүний их эмч мэргэжлээр төгссөн
 • Эмчлэх эрхийн зөвшөөрөлтэй (лицензтэй)
 • Яаралтай тусламжийн үндсэн эмчийн мэргэшүүлэх (резидентур) сургалтыг төгссөн
 • 1-ээс дээш жил ажилласан ажлын туршлагатай байх

Манай эмнэлгийн давуу тал:

 • Ажлын байран дээр тасралтгүй сургаж, хөгжүүлнэ
 • Мэдлэг, мэргэжлээ дээшлүүлэх, төрөлжсөн нарийн мэргэжлээр мэргэшихэд дэмжлэг үзүүлж ажиллана.
 • Хэлний болон мэргэжлийн шалгалтад тэнцвэл мэргэжлийн чиглэлээр олон улсад урт болон богино хугацааны тэтгэлэгтэй сургалтад хамруулна

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг- 2%/
 • Төгссөн их, дээд сургуулийн дипломын хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Эмчлэх эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Мэргэшүүлэх болон дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Захиргааны 5 давхарт Хүний нөөц, хөгжлийн албанд 2020.03.30-ны өдрийг дуустал хугацаанд хүлээн авна. Утас: 77111017

Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна. Үүнд:

 1. Мэргэжлийн чиглэлээр ур чадварын шалгалт
 2. Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА

2020.03.25

“ХҮН ЧАНАРЫГ АЖИЛД АВЧ, УР ЧАДВАРЫГ ЭЗЭМШҮҮЛНЭ”

Гүйцэтгэх үүрэг:

1. Эрчимт эмчилгээний төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх

2. Яаралтай тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх

Тавигдах шаардлага:

 • Анагаах ухааны их дээд сургуулийг хүний их эмч мэргэжлээр төгссөн
 • Эмчлэх эрхийн зөвшөөрөлтэй (лицензтэй)
 • Эрчимт эмчилгээний эмчийн мэргэшүүлэх (резидентур болон төрөлжсөн) сургалтыг төгссөн
 • Эрчимт эмчилгээний эмчийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтыг төгссөн
 • 5-аас дээш жил ажилласан ажлын туршлагатай байх

Манай эмнэлгийн давуу тал:

 • Ажлын байран дээр тасралтгүй сургаж, хөгжүүлнэ
 • Мэдлэг, мэргэжлээ дээшлүүлэх, төрөлжсөн нарийн мэргэжлээр мэргэшихэд дэмжлэг үзүүлж ажиллана.
 • Хэлний болон мэргэжлийн шалгалтад тэнцвэл мэргэжлийн чиглэлээр олон улсад урт болон богино хугацааны тэтгэлэгтэй сургалтад хамруулна

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг- 2%/
 • Төгссөн их, дээд сургуулийн дипломын хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Эмчлэх эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Мэргэшүүлэх болон дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Захиргааны 5 давхарт Хүний нөөц, хөгжлийн албанд 2020.03.19-ний өдрийг дуустал хугацаанд хүлээн авна. Утас: 77111017

Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна. Үүнд:

 1. Мэргэжлийн чиглэлээр ур чадварын шалгалт
 2. Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА

2020.03.13

Гүйцэтгэх үндсэн чиг үүрэг:

 • Байгууллагын эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилтийн нэхэмжлэлийн асуудал, өвчний түүх нээх, хаах, төлбөр хураах

Тавигдах шаардлага:

 • Анагаахын чиглэлийн их дээд сургууль төгссөн байх
 • Эрүүл мэндийн салбарт 3-аас дээш жил ажилласан байх
 • Хариуцсан ажлаа чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэх, богино хугацаанд ачаалалтай ажиллах чадвартай байх
 • Эерэг харилцаа хандлагатай, багаар ажиллах, зохион байгуулах чадвартай байх
 • Компьютерын хэрэглээний програмыг бүрэн эзэмшсэн байх
 • Сувилагч мэргэжилтэй бол давуу тал болно

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг- 1%/
 • Төгссөн их, дээд сургуулийн дипломын хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Эрдмийн болон мэргэжлийн зэрэг хамгаалсан бол үнэмлэхний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Хүний нөөц, хөгжлийн албанд
2020.03.02-ны өдрийг дуустал хүлээн авна. Утас: 77111017

Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна. Үүнд:

 • Баримт бичгийн шалгаруулалт
 • Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА

2020.02.19

Гүйцэтгэх үндсэн чиг үүрэг:

 • Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг жигд хүртээмжтэй хангахад чанарын хяналт тавьж ажиллах
 • Чанар сайжруулах арга хэрэгслийг нэвтрүүлэх,чанарын баталгаажуулалтыг хангаж ажиллах
 • Тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, дэвшилтэт санаа санаачлагыг дэмжих, нэвтрүүлэх

Тавигдах шаардлага:

 • Анагаах ухааны боловсрол олгох их, дээд сургуулийг бакалавр зэрэгтэй төгссөн
 • Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил ажилласан байх
 • Эмнэлзүйн мэргэшсэн эмч (мэс заслын)
 • Эрүүл мэндийн чанарын удирдлагын чиглэлээр сургалтанд хамрагдсан
 • Баримт бичиг, тушаал шийдвэр, тайлан, төлөвлөгөө боловсруулах чадвар эзэмшсэн байх
 • Хариуцсан ажлаа чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэх, богино хугацаанд ачаалалтай ажиллах чадвартай байх
 • Эерэг харилцаа хандлагатай, багаар ажиллах, зохион байгуулах чадвартай байх
 • Компьютерийн хэрэглээний програмыг бүрэн эзэмшсэн байх
 • Ёс зүйн тохиолдол, зөрчил гаргаж байгаагүй

Бүрдүүлэхматериал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг- 1%/
 • Төгссөн их, дээд сургуулийн дипломын хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Эмчлэх эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Эрдмийн болон мэргэжлийн зэргийн үнэмлэхний хуулбар /Нотариатаарбаталгаажуулах/
 • Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Хүний нөөц, хөгжлийн албанд
2020.03.02-ны өдрийг дуустал хүлээн авна.Утас: 77111017

Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна.Үүнд:

 • Баримт бичгийн шалгаруулалт
 • Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА

2020.02.19

Гүйцэтгэх үндсэн чиг үүрэг:

 1. Үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлыг үнэлэх
 2. Эрсдлийг үнэлэх, эрэмбэлэх, хариу арга хэмжээг зохион байгуулах
 3. Тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, дэвшилтэт санаа санаачлагыг дэмжих

Тавигдах шаардлага:

 1. Анагаахын чиглэлийн их дээд сургууль төгссөн байх
 2. Эрүүл мэндийн салбарт 3-аас доошгүй жил ажилласан байх
 3. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдал, эрсдлийн удирдлагын чиглэлээр 1-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай байх
 4. Баримт бичиг, тушаал шийдвэр, тайлан, төлөвлөгөө боловсруулах чадвар эзэмшсэн байх
 5. Хариуцсан ажлаа чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэх, богино хугацаанд ачаалалтай ажиллах чадвартай байх
 6. Эерэг харилцаа хандлагатай, багаар ажиллах, зохион байгуулах чадвартай байх
 7. Компьютерийн хэрэглээний програмыг бүрэн эзэмшсэн байх
 8. Ёс зүйн тохиолдол, зөрчил гаргаж байгаагүй байх

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг-1%/
 • Төгссөн их, дээд сургуулийн дипломын хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Эмчлэх эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Эрдмийн болон мэргэжлийн зэргийн үнэмлэхний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг 2020.02.18-ны өдрийг дуустал
хугацаанд эмнэлгийн Захиргаа, Хүний нөөц, хөгжлийн алба (504 тоот өрөө)-нд хүлээн
авна.Утас: 77111017

Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна. Үүнд:

 1. Баримт бичгийн шалгаруулалт
 2. Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА

2020.02.12

Гүйцэтгэх үндсэн чиг үүрэг:

 1. Байгууллагын хэмжээний бодлогын баримт бичгүүдийг боловсруулах, батлуулах, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, арга зүйн удирдлагаар хангах, үнэлэх, тайлагнах, байгууллагыг тавьсан зорилтдоо бүрэн хүрэх нөхцөлийг бүрдүүлэх

Тавигдах шаардлага:

 1. Анагаахын чиглэлийн их дээд сургууль төгссөн байх
 2. Эрүүл мэндийн салбарт 8-аас дээш жил ажилласан байх
 3. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний чиглэлээр 3-аас дээш жил ажилласан туршлагатай байх
 4. Мэргэжлийн чиглэлээр ахлах ба түүнээс дээш зэрэгтэй байх
 5. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний чиглэлээр гадаад, дотоодын урт богино хугацааны сургалтад хамрагдсан байх
 6. Баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх, үнэлэлт, дүгнэлт, заавар, зөвлөмж өгөх чадвартай байх
 7. Баримт бичиг, тушаал шийдвэр, тайлан, төлөвлөгөө боловсруулах чадвар эзэмшсэн байх
 8. Хариуцсан ажлаа чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэх, богино хугацаанд ачаалалтай ажиллах чадвартай байх
 9. Эерэг харилцаа хандлагатай, багаар ажиллах, зохион байгуулах чадвартай байх
 10. Компьютерын хэрэглээний програмыг бүрэн эзэмшсэн байх
 11. Хүний нөөцийн менежмент, статистик, мониторинг, үнэлгээний арга зүйгээр мэргэшсэн бол давуу тал болно.

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт /3*4 цээж зураг- 1%/
 • Төгссөн их, дээд сургуулийн дипломын хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Эмчлэх эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар/Нотариатаар баталгаажуулах
 • Эрдмийн болон мэргэжлийн зэргийн үнэмлэхний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил хүссэн өргөдөл

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан материалыг УНТЭ-ийн Хүний нөөц, хөгжлийн албанд
2020.01.17-ны өдрийг дуустал хүлээн авна. Утас: 77111017

Сонгон шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион явуулна. Үүнд:

 1. Баримт бичгийн шалгаруулалт
 2. Ярилцлагын шалгалт

УНТЭ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХӨГЖЛИЙН АЛБА

2020.01.13