11
Холбоо барих
Түгээмэл асуулт хариулт
Өргөдөл гомдол
Статистик
Лого татах
УЛСЫН НЭГДҮГЭЭР ТӨВ ЭМНЭЛГИЙН ДЭРГЭДЭХ ЁС ЗҮЙН САЛБАР ХОРООНЫ 2023 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОН ТӨСӨВ

УЛСЫН НЭГДҮГЭЭР ТӨВ ЭМНЭЛГИЙН ДЭРГЭДЭХ ЁС ЗҮЙН САЛБАР ХОРООНЫ 2023 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОН ТӨСӨВ