11
Холбоо барих
Түгээмэл асуулт хариулт
Өргөдөл гомдол
Статистик
Лого татах
УЛСЫН НЭГДҮГЭЭР ТӨВ ЭМНЭЛГИЙН 2023 ОНЫ ЭХНИЙ 5 САРД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН СУРГАЛТЫН ТАЙЛАН

УЛСЫН НЭГДҮГЭЭР ТӨВ ЭМНЭЛГИЙН 2023 ОНЫ ЭХНИЙ 5 САРД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН СУРГАЛТЫН ТАЙЛАН