11
Холбоо барих
Түгээмэл асуулт хариулт
Өргөдөл гомдол
Статистик
Лого татах
УНТЭ-ИЙН АМБУЛАТОРИЙН ТАСАГТ БҮРТГЭГЧ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧИЙН АЖЛЫН БАЙРНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА. (ажилтны хүүхэд асрах чөлөөний хугацаанд)

УНТЭ-ИЙН АМБУЛАТОРИЙН ТАСАГТ БҮРТГЭГЧ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧИЙН АЖЛЫН БАЙРНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА. (ажилтны хүүхэд асрах чөлөөний хугацаанд)