Хууль тогтоомж
Холбоо барих
Талархал
Өргөдөл гомдол
Статистик
Сайтын хандалт
Монгол-Японы бөөр Гемодиализийн эмч, сувилагч, инженер, техникч нарын хамтарсан семинар амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Монгол-Японы бөөр Гемодиализийн эмч, сувилагч, инженер, техникч нарын хамтарсан семинар амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Гемодиализийн өвчтөнд үзүүлэх Эмчилгээний ба Сувилахуйн дэвшил сэдвийн хүрээнд зохион байгуулагдсан Монгол-Японы бөөр Гемодиализийн эмч, сувилагч, инженер, техникч нарын хамтарсан семинар амжилттай зохион байгуулагдлаа. Сургалтаар гемодиализ эмчилгээний техникийн үндэс, аппаратны тохиргоо, ус уусмалын чанарын үнэлгээ шинжилгээ хийх, хөдөлгөөн засал ба хоол эмчилгээ, судасны хүрцийн дадлагын сургалт, диализ эмчилгээний бусад төрлүүд болох гемодиафильтраци эмчилгээний талаар, кальци фосфорын эмгэг, хоол судлал, хөдөлгөөн засал зэрэг Монгол улс дахь гемодиализын сувилахуй ба техникийн тулгамдсан асуудлаар хэлэлцүүлэг өрнүүллээ.

Энхүү семинарыг зохион байгуулснаар:

  • Гемодиализ эмчилгээг дэлхийд хамгийн өндөр түвшинд хөгжүүлсэн Японы эмч, инженер, сувилагч нараас туршлага судлах
  • Монгол улс гемодиализ эмчилгээний чанар ба хүртээмжийг дээшлүүлэх, аппаратны тохиргоо, ус уусмалын чанарыг сайжруулах
  • Монгол улс дахь Гемодиализ эмчилгээний бусад төрлүүдийг хийх
  • Бөөрний архаг өвчтэй өвчтөний архаг хүндрэлийн эмийн, хоол зүй, хөдөлгөөн засал, судасны хүрцийн талаар үзүүлэх тусламжийг сайжруулж өвчтөний амьдарлын чанарыг нэмэгдүүлэх зэрэг ач холбогдолтой юм.