Хууль тогтоомж
Холбоо барих
Талархал
Өргөдөл гомдол
Статистик
Сайтын хандалт
УНТЭ үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлын төлөө дуу хоолойгоо нэгтгэцгээе уриалганд нэгдэж байна

УНТЭ үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлын төлөө дуу хоолойгоо нэгтгэцгээе уриалганд нэгдэж байна

2019 оны 09-р сарын 17-ны өдрийг "Дэлхийн эрүүл мэндийн тэргүүлэх чиглэл болох Үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдал" сэдвийн дор "Үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлын төлөө дуу хоолойгоо нэгтгэцгээе" уриатайгаар тэмдэгдэг өнгөрүүлхээр шийдвэрлээд байна. УНТЭ үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлын төлөө дуу хоолойгоо нэгтгэцгээе уриалганд нэгдэж байна.

УНТЭ Чанар аюулгүй байдал дотоод хяналтын алба