Хууль тогтоомж
Холбоо барих
Талархал
Өргөдөл гомдол
Статистик
Сайтын хандалт
Сүүлийн үеийн нүдний компьютер томографи /ОСТ/ авах гэрээнд гарын үсэг зурлаа.

Сүүлийн үеийн нүдний компьютер томографи /ОСТ/ авах гэрээнд гарын үсэг зурлаа.

Монгол-Канадын эмнэлгийн төслийн хүрээнд "Deseret" Олон Улсын Энэрлийн байгууллагаас манай эмнэлэгт сүүлийн үеийн нүдний компьютер томографи /ОСТ/ авах 77000 америк долларын тусламж үзүүлэх гэрээнд гарын үсэг зурлаа.
ОСТ аппараттай болсноор торлог шилэнцэр, нүдний даралт ихсэх өвчин болон эвэрлэгийн өвчний оношилгоо эмчилгээ хийх, сургалт явуулах, судлагааны ажлыг баримтжуулан хийхэд өндөр ач холбогдолтой юм.
Анх удаа улсын эмнэлгийн хэмжээнд энэхүү багаж нь суурилагдсанаар үйлчлүүлэгчдийг хувийн эмнэлэг рүү шинжилгээнд явуулах чирэгдэлийг бууруулах торлог шилэнцрийн өвчний оношилгоо, эмчилгээг УНТЭ дээр цогцоор нь шийдвэрлэх бүрэн боломжтой юм
.