Хууль тогтоомж
Холбоо барих
Талархал
Өргөдөл гомдол
Статистик
Сайтын хандалт
Үйлчлүүлэгчид #ОЙРХОН эмнэлэг

Үйлчлүүлэгчид #ОЙРХОН эмнэлэг

Орон нутгаас 13А маягтаар үйлчлүүлэгчийн үзлэгийн цагийг цахим хэлбэрээр захиалах үйлчилгээг Монгол улсад анх удаа 2019 оны 10 сарын 15-ний өдрөөс эхлэн нэвтрүүллээ. Тус үйлчилгээнд: “Салбарын хөгжилд хамтдаа” аяны хүрээнд

2020 оны эхний улирлын байдлаар нийт 16 аймаг, Улаанбаатар хотын 1 дүүргийн эмнэлгээс 560 гаруй үйлчлүүлэгч хамрагдсан байна.