Хууль тогтоомж
Холбоо барих
Талархал
Өргөдөл гомдол
Статистик
Эс, эд, эрхтэн шилжүүлэн суулуулсан хөдөө орон нутгийн үйлчлүүлэгчдээ дархлаажуулалтад хамрууллаа.

Эс, эд, эрхтэн шилжүүлэн суулуулсан хөдөө орон нутгийн үйлчлүүлэгчдээ дархлаажуулалтад хамрууллаа.

Өнөөдөр буюу 2021 оны 04 сарын 30-ны өдөр Pfizer вакцины 1-р тунгаа хатуу хөл хорионы улмаас хийлгэж чадаагүй байсан зорилтот бүлгийн Эс, эд, эрхтэн шилжүүлэн суулуулсан хөдөө орон нутгийн үйлчлүүлэгчдээ дархлаажуулалтад хамрууллаа.
Дархлаажуулалтанд нийт 250 хүн хамрагдах байснаас эхний тунд 137 хүн, 2-р тунд 19 хүн буюу нийт 156 хүн хамрагдлаа.
Мөн эс, эд, эрхтэн шилжүүлэн суулгуулсан иргэддээ 4, 5, 6-р саруудад хэрэглэх эмүүдийг олголоо.