Хууль тогтоомж
Холбоо барих
Талархал
Өргөдөл гомдол
Статистик
Лого татах
“АНТИБИОТИКТ ТЭСВЭРЖСЭН НЯНГИЙН ХАЛДВАРААС СЭРГИЙЛЭХ, ХЯНАХ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ, ОЛОН НИЙТЭД ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ УЛСЫН 2-ДУГААР АЯН"-ЫГ

“АНТИБИОТИКТ ТЭСВЭРЖСЭН НЯНГИЙН ХАЛДВАРААС СЭРГИЙЛЭХ, ХЯНАХ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ, ОЛОН НИЙТЭД ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ УЛСЫН 2-ДУГААР АЯН"-ЫГ

УЛСЫН НЭГДҮГЭЭР ТӨВ ЭМНЭЛГЭЭС САНААЧЛАН “АНТИБИОТИКТ ТЭСВЭРЖСЭН НЯНГИЙН ХАЛДВАРААС СЭРГИЙЛЭХ, ХЯНАХ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ, ОЛОН НИЙТЭД ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ УЛСЫН 2-ДУГААР АЯН"-ЫГ 10 сарын 01-нээс 10-р сарын 20-ныг хүртэл зохион байгуулж байна.
Аяны хүрээнд нянгийн тэсвэржилтийн асуудалд анхаарлаа хандуулж, олон нийтийн ойлголт, мэдлэгийг дээшлүүлэх, нянгийн эсрэг эмийн зохистой хэрэглээг дэмжих, нянгийн тэсвэржилтийн тархалтыг бууруулахын тулд иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролд зориулж нянгийн эсрэг эмийн зохистой хэрэглээний талаар мэдээлэл, зөвлөмжүүдийг хүргэж байна.
Та бүхнийг уг аянд нэгдэхийг уриалж байна.
#Антибиотикт_тэсвэржсэн_нянгийн_халдварын_эсрэг_хамтдаа
#Улсын_нэгдүгээр_төв_эмнэлэг
#Эрүүл_мэнд_хөгжлийн_зуун_ассоциац